Ông Lê Viết Hải đề cử tân Tổng giám đốc HBC và Chủ tịch Bất động sản Thành Ngân vào Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC)

Linh An

Ông Lê Văn Nam và ông Mai Hữu Thung được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2024.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã ck: HBC) Lê Viết Hải - đồng thời là cổ đông lớn nhất nắm 17,14% cổ phần - vừa đề cử ông Lê Văn Nam và ông Mai Hữu Thung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2024.

Trong đó, ông Lê Văn Nam sinh năm 1976, là nhân sự vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Hòa Bình từ ngày 1/6.

Ông Lê Văn Nam - tân Tổng giám đốc HBC
Ông Lê Văn Nam - tân Tổng giám đốc HBC

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, ông từng có khoảng thời gian làm Giám đốc dự án ở nhiều công trình của HBC như Vincom Tower, Sunrise Tower, Era Town và các công trình quản lý thi công tại Kuala Lumpur, Malaysia. Tháng 10/2014, ông trở về Việt Nam và đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc của Hoà Bình tại khu vực miền Bắc.

Giai đoạn 2014-2019, ông Nam là Phó tổng giám đốc phụ trách khu vực miền Bắc của Xây dựng Hòa Bình. Đến giữa năm 2019, ông Nam từ nhiệm vị trí này và chuyển qua làm Tổng giám đốc tại Công ty cổ phần Xây dựng SCG. 

Trong thời gian tại nhiệm, ông từng nắm 2,5 triệu cổ phiếu SCG, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,94%.

Về cá nhân được đề cử còn lại là ông Mai Hữu Thung, sinh năm 1959, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Thành Ngân (thành lập 2016) và Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1). Ông hiện đang sở hữu 205.569 cổ phiếu TV1 (tương đương 0,77%). Trước đó, ông từng công tác tại Tập đoàn Bảo Việt từ năm 1991-2018.

Công ty cổ phần Bất động sản Thành Ngân là tiền thân của Công ty TNHH Bất động sản Thành Ngân. Vào tháng 5/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HBC thông qua việc phát hành 47 triệu cổ phiếu (giá 12.000 đồng/đơn vị) để huy động 564 tỷ đồng, nhằm mua 75% phần vốn góp của Công ty TNHH Bất động sản Thành Ngân từ 2 cổ đông của công ty. 

Mới đây, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng cho biết nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Quốc Duy. Đơn từ nhiệm của ông Duy sẽ được xem xét thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sắp tới.

Trước khi rút hoàn toàn khỏi Hòa Bình, ông Lê Quốc Duy đã xin từ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc và cũng đã thoái sạch 24.086 cổ phiếu HBC nắm giữ.

Tin Cùng Chuyên Mục