PGBank (PGB) lên kế hoạch 2024 lãi trước thuế tăng 58% đạt 554 tỷ đồng, dự kiến tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng vào Quý III/2025

Thiên Vũ

Trước đó, PGBank cũng có lần đầu tăng vốn sau 10 năm giữ vị trí ngân hàng có vốn điều lệ thấp nhất hệ thống, khi phát hành thành công 120 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ lên 4.200 tỷ đồng.

HĐQT Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank - mã: PGB) vừa thông qua nghị quyết triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, PGBank sẽ chào bán 80 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/CP cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ từ 4.200 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện cụ thể được HĐQT quyết định phù hợp với chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến vào Quý III/2025.

Dự kiến 800 tỷ đồng thu về thì 505 tỷ đồng sẽ được PGBank sử dụng cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng, 230 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp phần mềm, hạ tầng công nghệ thông tin, dự án chuyển đổi ngân hàng, 65 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất…

Thời điểm tháng 3/2024, PGBank đã hoàn tất phân phối 120 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông theo tỉ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới. 

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán là 1.200 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của PGBank đã tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 4.200 tỷ đồng. 

Năm 2024, PGBank lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 554 tỷ đồng (tăng 58% so với kết quả năm 2023). Tổng tài sản dự kiến đến ngày 31/12/2024 đạt 63.503 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục