Quyết định mới của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất

T.L/PLO

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định giảm các mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng (TCTD).

Quyết định mới của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất - Ảnh 1

 

Theo đó, mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND là 0,8%/năm (giảm 0,4%/năm so với trước), lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND là 0%/năm; lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0,05%/năm.

Tương tự, Ngân hàng Nhà nướ cũng quy định mức lãi suất tiền gửi bằng VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô là 0,8%/năm.

Trong khi đó, cùng là tiền gửi bằng VND nhưng lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước được hưởng lãi suất là 1%/năm, nhưng với lãi suất của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chỉ có 0,8%/năm. Riêng lãi suất đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước giảm từ 0,5% xuống còn 0,05%/năm.

Với việc giảm lãi suất dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại với phần tiền gửi này.

Tin Cùng Chuyên Mục