Apple

Doanh số iPhone ở Trung Quốc giảm 30%

Doanh số iPhone ở Trung Quốc giảm 30%

Doanh số iPhone tại Trung Quốc giảm 30% trong tuần đầu tiên của năm 2024, trong khi các đối thủ khác như Huawei vẫn tăng trưởng ấn tượng.