Apple

Apple sẽ cho phép cài kho ứng dụng ngoài từ iOS 17

Apple sẽ cho phép cài kho ứng dụng ngoài từ iOS 17

Theo quy định từ khối Châu Âu, việc các hãng sản xuất tạo điều kiện cho người dùng cài đặt thêm kho ứng dụng bên thứ 3 sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng cũng như cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho người sử dụng.