Eximbank

Eximbank đã bị bỏ lại phía sau như thế nào?

Eximbank đã bị bỏ lại phía sau như thế nào?

Từng khẳng định ở nhóm ngân hàng top đầu hiệu quả, có ảnh hưởng và vị thế lớn trên thị trường, nhưng chỉ trong 7 năm qua Eximbank đã bị bỏ lại phía sau về vị thế và thị phần...
Vì sao 6 thành viên HĐQT Eximbank bị xử phạt?

Vì sao 6 thành viên HĐQT Eximbank bị xử phạt?

Ngân hàng Nhà nước cho biết đã ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm với 6 thành viên trong Hội đồng quản trị Eximbank, bao gồm ông Cao Xuân Ninh, Lê Văn Quyết, Ngô Thanh Tùng, Nguyễn Quang Thông, Lê Minh Quốc và Yasuhiro Saitoh.
Eximbank

Eximbank "thất hẹn" họp đại hội lần 3

Quyết định hoãn buổi đại hội cổ đông thường niên 2020 được lãnh đạo ngân hàng này giải thích là để chấp hành chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.
Tiếc cho Eximbank

Tiếc cho Eximbank

Các cổ đông nhỏ lẻ bị kéo vào cuộc tranh chấp giữa các cổ đông lớn khi hết lần này đến lần khác tổ chức đại hội mà vẫn bất thành. Trong 5 năm vừa qua, trong khi cả hệ thống ngân hàng đua nhau bứt phá thì Eximbank lại "ngủ vùi".