Vì sao 6 thành viên HĐQT Eximbank bị xử phạt?

Theo Tuổi Trẻ

Ngân hàng Nhà nước cho biết đã ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm với 6 thành viên trong Hội đồng quản trị Eximbank, bao gồm ông Cao Xuân Ninh, Lê Văn Quyết, Ngô Thanh Tùng, Nguyễn Quang Thông, Lê Minh Quốc và Yasuhiro Saitoh.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có công văn phê bình trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát Eximbank.

Lý do Ngân hàng Nhà nước đưa ra quyết định này là vì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Eximbank chưa thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm được giao liên quan đến việc triệu tập họp đại hội cổ đông bất thường theo yêu cầu của cổ đông chiến lược SMBC, dù trước đó Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu.

Đại hội cổ đông của Eximbank liên tục thất bại vì không đủ tỉ lệ để tiến hành - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Đại hội cổ đông của Eximbank liên tục thất bại vì không đủ tỉ lệ để tiến hành - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thông tin này mới được Ngân hàng Nhà nước công bố trong công văn số 5979, vừa được Ngân hàng Nhà nước gửi cho Công ty cổ phần Thắng Phương để trả lời đề nghị của doanh nghiệp này về việc xử lý các vi phạm và diễn biến bất thường trong quản trị và điều hành tại ngân hàng Eximbank.

Ngân hàng Nhà nước cho biết các quyết định xử phạt này đã được ban hành từ cuối năm 2019. Trên thực tế, đến nay thông tin này mới được công khai vì Eximbank đến nay chưa công bố thông tin trên.   

Ngoài thông tin trên, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, tháng 12-2019 cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, thuộc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định thanh tra pháp nhân Eximbank. Trong đó có nội dung thanh tra về hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát, kiểm toán nội bộ và việc tổ chức đại hội cổ đông Eximbank. 

Hiện nay đoàn thanh tra đang trong quá trình tổng hợp kết quả thanh tra. Kết luận thanh tra sẽ được Ngân hàng Nhà nước ban hành, công bố theo quy định. 

Về việc Công ty Thắng Phương kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản trị do cổ đông nắm giữ 10% cổ phiếu trở lên đề cử (trong đó có SMBC và nhóm cổ đông sở hữu từ 15% đến hơn 50% cổ phiếu của Eximbank) để tôn trọng đầy đủ quyền cổ đông, NHNN khẳng định việc đề cử, ứng cử, thông qua danh sách nhân sự cần thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank.

Được biết trước đó, Eximbank đã có công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị Eximbank khoá mới, tuy nhiên đến nay danh sách này chưa được cơ quan quản lý thông qua.

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục