Ô tô điện

Tesla triệu hồi 40.168 xe lỗi trợ lực lái

Tesla triệu hồi 40.168 xe lỗi trợ lực lái

Lỗi phần mềm khiến cho những chiếc xe bị ảnh hưởng cấp không đủ hoặc ngắt hoàn toàn điện cho hệ thống trợ lực lái có thể gây ra những tai nạn nghiêm trọng cho người dùng.