Thêm một lãnh đạo nữ được vào Hội đồng quản trị Vietcombank

Chi Chi

Ngày 24/11, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh.
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh.

Theo đó, Vietcombank họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà La Thị Hồng Minh để bố trí công tác khác. Số lượng thành viên Ban kiểm soát sau khi miễn nhiệm bà La Thị Hồng Minh là 3 thành viên.

Đồng thời, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, là bà Nguyễn Thị Kim Oanh. Theo sơ yếu lý lịch do ngân hàng công bố, bà Oanh sinh năm 1975, trình độ Thạc sỹ kinh doanh Đại học New South Wales, Úc, Cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Cử nhân ngoại ngữ Đại học Ngoại Ngữ.

Bà Oanh là người gắn bó với Vietcombank ngay từ khi tốt nghiệp đại học năm 1997 và hiện đang là Phó Tổng giám đốc ngân hàng.

Tháng 5/2013 bà Oanh được bầu làm Ủy viên HĐQT Vietcombank và giữ vị trí này đến tháng 12/2014. Kể từ tháng 12/2014 đến nay, bà giữ chức Phó Tổng Giám đốc ngân hàng.

Hiện HĐQT Vietcombank có 9 người, bao gồm Chủ tịch Phạm Quang Dũng và 8 thành viên HĐQT.

Tin Cùng Chuyên Mục