TP Hà Nội phát hiện và xử lý hơn 6.500 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm với số tiền phạt gần 3,7 tỷ đồng

Thành Trung

Năm 2021, thành phố đã thành lập trên 900 đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tổ chức thanh tra, kiểm tra 48.263 lượt cơ sở.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, thành phố hiện có 83.712 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Trong đó, có 7 cơ sở giết mổ công nghiệp, 58 cơ sở giết mổ bán công nghiệp, 673 điểm giết mổ thủ công, 459 chợ, 123 siêu thị, 28 trung tâm thương mại, trên 5.000ha trồng rau an toàn được quản lý, giám sát.

TP Hà Nội đã thành lập trên 900 đoàn thanh tra, kiểm tra ATTP
TP Hà Nội đã thành lập trên 900 đoàn thanh tra, kiểm tra ATTP

Công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành được TP Hà Nội tăng cường. Năm 2021, thành phố đã thành lập trên 900 đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) tổ chức thanh tra, kiểm tra 48.263 lượt cơ sở. Trong đó, đã phát hiện và xử lý vi phạm 6.588 cơ sở với số tiền phạt gần 3,7 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng thành phố đã lấy tổng số 2.391 mẫu thực phẩm (sản phẩm nông, lâm, thủy sản, thực phẩm lưu thông trên thị trường giám sát nguy cơ, nước uống đóng bình...), kết quả xét nghiệm 2.289 mẫu đạt chỉ tiêu vi sinh, hóa lý (tỷ lệ đạt 95,7%) và 102 mẫu xét nghiệm không đạt.

Về xét nghiệm nhanh có 131.117/143.370 mẫu đạt (tỷ lệ đạt 91,5%), bao gồm: Xét nghiệm nhanh dụng cụ, tinh bột, nước sôi có số xét nghiệm đạt là 117.129/129.033 mẫu (tỷ lệ đạt 90,8%); các xét nghiệm thực phẩm, dấm, phẩm màu, hàn the... đều đạt tỷ lệ trên 97%.

Trong năm 2022, thành phố sẽ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ATTP trên toàn thành phố. Đặc biệt tập trung kiểm tra hậu kiểm sau công bố, kiểm tra đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực ATTP. Tăng cường công tác thông tin truyền thông về ATTP. Tổ chức các hình thức thông tin tuyên truyền đa dạng. Tuyên truyền ATTP lồng ghép với phòng chống dịch bệnh.

Thành phố cũng thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án, mô hình điểm về ATTP, tiếp tục phát triển các chuỗi giá trị nông sản an toàn. Thực hiện tốt các quy hoạch phát triển nông nghiệp, quy hoạch giết mổ. Quản lý, phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm an toàn, có nhãn hiệu, thương hiệu, kết nối sản xuất, tiêu thụ cho các sản phẩm thực phẩm bảo đảm an toàn, ứng dụng công nghệ cao truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đặc sản vùng miền phục vụ người tiêu dùng Thủ đô.

Tin Cùng Chuyên Mục