Từ hôm nay, nếu gọi điện, gửi tin nhắn quảng cáo có thể bị phạt 100 triệu đồng

Thành Trung

Ngoài việc phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị buộc thu hồi số điện thoại đã thực hiện hành vi vi phạm.

Hôm nay (1/10), Nghị định số 91 quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác đã có hiệu lực thi hành. Theo đó, các hành vi gửi tin nhắn, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong "Danh sách không nhận quảng cáo" sẽ bị phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng. 

Danh sách không quảng cáo là danh sách tập hợp số điện thoại mà người sử dụng đó đã đăng ký không chấp nhận bất kì tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo nào. Danh sách này sẽ do Bộ Thông tin & Truyền thông quản lý. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi danh sách không quảng cáo.

Bên cạnh đó, quy định nêu rõ các tổ chức chỉ được gửi tin nhắn, gọi điện quảng cáo khi đã được cấp tên định danh. Không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn hoặc gọi điện quảng cáo. 

Theo đó, những trường hợp gọi điện, gửi tin nhắn quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong "Danh sách không quảng cáo" sẽ bị phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng.

Văn bản quy định rõ, các bên quảng cáo không được gửi quá 3 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 3 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử. Bên cạnh đó, các đơn vị chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian 7h đến 22h mỗi ngày, gọi điện thoại quảng cáo từ 8h đến 17h mỗi ngày. Quảng cáo ngoài khung giờ trên sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Ngoài việc phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị buộc thu hồi số điện thoại đã thực hiện hành vi vi phạm.

Người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác thông qua đầu số 5656.

Những thông tin, dữ liệu từ hệ thống này và các nguồn thông tin, dữ liệu khác sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) sử dụng để điều phối xử lý, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác.

Tin Cùng Chuyên Mục