VietinBank dự kiến phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên gần 48.000 tỷ đồng

Quỳnh Chi

Nếu phát hành thành công, Vietinbank sẽ trở thành ngân hàng có mức vốn điều lệ cao nhất hệ thống.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank – mã CK: CTG) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Tỷ lệ phát hành dự kiến là 28,8%, cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 28 cổ phần mới. Tổng số lượng phát hành dự kiến tối đa hơn 1 tỷ cổ phiếu. Vốn điều lệ VietinBank sau khi phát hành sẽ tăng từ 37.234 tỷ đồng lên gần 48.000 tỷ đồng và trở thành ngân hàng có mức vốn điều lệ cao nhất hệ thống các ngân hàng hiện tại.

Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được sử dụng vào một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ, mở rộng hoạt động tín dụng, mạng lưới hoạt động.

VietinBank sẽ lấy lợi nhuận sau thuế và trích quỹ các năm 2017, 2018 và 2019 làm nguồn vốn để phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu.

Căn cứ vào kế hoạch tăng vốn và kế hoạch kinh doanh năm 2020, VietinBank dự kiến tổng tài sản sẽ tăng từ 1 đến 3%, dư nợ tín dụng tăng từ 4 đến 8,5%, tiền gửi huy động tăng từ 5 đến 10%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.400 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Về cơ cấu cổ đông của VietinBank, hiện cổ đông lớn nhất là Ngân hàng Nhà nước với tỷ lệ sở hữu là 64,46%. Trong đó, ông Lê Đức Thọ - chủ tịch hội đồng quản trị VietinBank, đại diện cho 40% phần vốn của nhà nước. 2 thành viên hội đồng quản trị khác là ông Trần Minh Bình và ông Trần Văn Tần đều đại diện cho 30% vốn của Nhà nước.

Cổ đông lớn là nhà đầu tư nước ngoài tại VietinBank là Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ- MUFG Bank với tỷ lệ sở hữu là 19,73%. MUFG Bank là ngân hàng bán lẻ và thương mại chính của Tập đoàn Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, là ngân hàng lớn nhất ở Nhật Bản.

Mới đây, VietinBank đã mua lại trước hạn toàn bộ nợ xấu từ VAMC. Theo đó, toàn bộ trái phiếu đặc biệt thời hạn 5 năm (từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2023) dùng để thanh toán 13.427 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC được VietinBank tất toán trước hạn hơn 3 năm.

Tin Cùng Chuyên Mục