Viglacera Đông Triều (DTC) đặt mục tiêu doanh thu 358 tỷ đồng năm 2023

Linh Anh

Do năm trước DTC chịu lỗ trước thuế hơn 7,8 tỷ đồng nên không đủ điều kiện phân phối lợi nhuận, HĐQT DTC đề nghị không chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023.

Theo tờ trình Đại hội cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (mã ck: DTC) đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu có lãi trước thuế năm 2023.

Năm 2023, DTC đặt mục tiêu doanh thu ở mức 358 tỷ đồng năm 2023, tăng gần 52% so với thực hiện năm 2022. Lãi trước thuế dự kiến đạt 2 tỷ đồng.

Mục tiêu kinh doanh năm 2023 của DTC. 
Mục tiêu kinh doanh năm 2023 của DTC. 

Do năm trước DTC chịu lỗ trước thuế hơn 7,8 tỷ đồng nên không đủ điều kiện phân phối lợi nhuận, HĐQT DTC đề nghị không chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023.

Bên cạnh đó, HĐQT đã thông qua chủ trương cho DTC tiếp tục được ký kết hợp đồng mua bán bao tiêu sản phẩm đối với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long năm 2023. Năm 2022, DTC đã thực hiện hợp đồng trị giá 235.9 tỷ đồng với Công ty này.

Tờ trình của Hội đồng quản trị cũng đề cập dự định đầu tư vào nhà máy ngói Đông Triều trong năm 2023 của DTC với tổng giá trị là 2,75 tỷ đồng.

Dự án này bao gồm 4 hạng mục gồm đầu tư bổ sung xe goòng lò nung tuynel (600 triệu đồng), xây dựng bờ kè bến thủy nội địa (600 triệu đồng), sân bê-tông thành phẩm (150 triệu đồng) và xe nâng (1,4 tỷ đồng).

Tin Cùng Chuyên Mục