Vĩnh Phúc công khai danh sách các doanh nghiệp nợ hàng trăm tỷ đồng thuế

Đan Đan

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc công khai danh sách 51 doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác với số nợ hơn 281 tỷ đồng.

Việc công khai bảng danh sách này là một biện pháp được tiến hành nhằm buộc các doanh nghiệp trong đó phải chấp hành nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Theo Cục Thuế Vĩnh Phúc, căn cứ Điều 100, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH11 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và Điều 29, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện công khai thông tin 51 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với số tiền là hơn 281,1 tỷ đồng.

Danh sách kể tên hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế lên tới hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu hơn 11,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thành Công Vĩnh Phúc hơn 14,2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Bá Hiến hơn 17 tỷ đồng; Công ty Cổ phần phát triển và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc hơn 17,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần tập đoàn Sông Hồng Thăng Long (DN chuyển trụ sở từ Hà Nội về Vĩnh Phúc) hơn 21,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may Vĩnh Phúc hơn 25,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Phát triển nhà Vĩnh Yên nợ hơn 34,5 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, cũng có các doanh nghiệp nợ thuế dưới 10 tỷ đồng, như Chi nhánh Trung Mầu - Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C nợ hơn 9,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Trung Hương nợ hơn 8,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Tuấn Thắng nợ hơn 7,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Hải Châu nợ hơn 6,2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bảo Quân - Chi nhánh Sông Lô nợ hơn 8,1 tỷ đồng…

Các trường hợp trên đã vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g Khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Việc công khai này được tiến hành từ ngày 31/8/2023.

Vào đến chiều ngày 14/9/2023 đã có 3 doanh nghiệp trong danh sách thực hiện thanh toán đủ các khoản cho nhà nước gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ T&T thanh toán khoản nợ hơn 26,2 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng Trung Phú thanh toán khoản nợ hơn 75 triệu đồng và Công ty Cổ phần đầu tư VCI thanh toán khoản nợ hơn 25,9 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng và các chi cục thuế trực thuộc đôn đốc thu các khoản thuế phát sinh vào ngân sách Nhà nước đúng thời hạn, và không phát sinh thêm khoản nợ mới.

Tin Cùng Chuyên Mục