VPBank (VPB) dự kiến phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu ESOP trong quý III/2023

An Bình

Tổng số tiền thu được dự kiến sau đợt phát hành gần 302,2 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung lưu động của Ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã ck: VPB) vừa thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP).

Cụ thể, VPBank dự kiến chào bán 30,22 triệu cổ phiếu quỹ cho nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng được mua cổ phiếu là cán bộ nhân viên người Việt Nam đáp ứng quy định tại quy chế về việc chào bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành không được mua cổ phiếu bán theo chương trình ESOP.

Cổ phiếu quỹ được bán cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Cụ thể, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, sau một năm sẽ giải tỏa 30% số cổ phần; sau 2 năm sẽ giải tỏa tiếp 35% và sau 3 năm sẽ giải tỏa 35% số cổ phần còn lại. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phần được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện việc phát hành ESOP dự kiến trong quý III/2023. Tổng số tiền thu được dự kiến sau đợt phát hành gần 302,2 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung lưu động của Ngân hàng.

Số lượng cổ phần còn lại do cán bộ nhân viên không mua hết sẽ được phân phối cho đối tượng khác là cán bộ nhân viên đáp ứng yêu cầu của quy chế về việc chào bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và/hoặc không tiếp tục chào bán, chỉ ghi nhận số lượng đăng ký mua thực tế.

Trước đó, lần gần nhất, vào tháng 8/2022, VPBank đã phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đây là chương trình được nhà băng này thực hiện nhiều năm gần đây nhằm thu hút và giữ chân nhân tài.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2023 đã soát xét, VP bank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 18.296 tỷ đồng, giảm 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

VPBank (VPB) dự kiến phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu ESOP trong quý III/2023 - Ảnh 1

Lợi nhuận sau thuế đạt 4.101 tỷ đồng, giảm 66,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, mảng huy động từ tiền gửi khách hàng hợp nhất tăng 28% so với cuối năm 2022, đạt gần 387.600 tỷ đồng. 

Với kết quả lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 5.162 tỷ đồng, Ngân hàng mới hoàn thành 21,5% mục tiêu cả năm đề ra là 24.003 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/9, cổ phiếu VPB niêm yết quanh vùng thị giá 22.400 đồng/cổ phiếu, cao gấp đôi thị giá bán cho người lao động.

Tin Cùng Chuyên Mục