VSD nâng tỷ lệ ký quỹ chứng khoán phái sinh lên 17% kể từ ngày 15/12

Linh Anh

VSD đề nghị các thành viên tiến hành rà soát, tính toán lại giá trị ký quỹ yêu cầu theo tỷ lệ ký quỹ tối thiểu mới trên từng tài khoản nhà đầu tư để yêu cầu nộp bổ sung (nếu cần thiết).

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo sẽ tiến hành điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu từ 13% lên 17% kể từ ngày 15/12/2022.

Việc điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ lần này được thực hiện trên cơ sở ý kiến nhất trí của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kết quả tính toán tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với hợp đồng tương lai chỉ số VN30 do VSD xác định định kỳ theo quy định tại Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của VSD.

Theo tính toán tại kỳ đánh giá gần nhất ngày 12/12/2022, biên độ xác định tỷ lệ ký quỹ ban đầu (được xác định dựa trên phương pháp định lượng giá trị rủi ro VaR) nằm trong mức dao động từ 8,4% đến 18,3%.

Như vậy, việc lựa chọn tỷ lệ ký quỹ ban đầu mới cho hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là 17% nằm trong biên độ tính toán theo quy định và tỷ lệ ký quỹ ban đầu mới sẽ giúp hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 của thị trường trở nên an toàn hơn so với tỷ lệ ký quỹ ban đầu 13% áp dụng hiện nay.

Trên cơ sở tỷ lệ ký quỹ ban đầu mới do VSD công bố, các thành viên bù trừ sẽ có trách nhiệm điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ ban đầu đang áp dụng tại từng thành viên theo nguyên tắc đảm bảo không được thấp hơn tỷ lệ ký quỹ ban đầu do VSD quy định.

VSD đề nghị các thành viên tiến hành rà soát, tính toán lại giá trị ký quỹ yêu cầu theo tỷ lệ ký quỹ tối thiểu mới trên từng tài khoản nhà đầu tư để yêu cầu nộp bổ sung (nếu cần thiết), tránh để xảy ra tình trạng vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ và đảm bảo cho hoạt động bù trừ, thanh toán được an toàn, thông suốt.

Trước đây, tỷ lệ ký quỹ phái sinh ban đầu được quy định ở mức 10%, sau đó được nâng lên 13% vào thời điểm tháng 7/2018. Động thái nâng tỷ lệ ký quỹ phái sinh của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước lần này diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây thị trường chứng khoán phái sinh đang thu hút dòng tiền mạnh mẽ. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 (VN30F1M) đều quanh ngưỡng 400.000 - 600.000 hợp đồng, tương ứng giá trị vượt hơn 50.000 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục