Vụ Các vấn đề chung về XDPL: Tiếp tục tham mưu hoàn thiện công tác xây dựng pháp luật của Bộ

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Chiều 09/01, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2022, tập thể Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã đoàn kết, thống nhất ý chí, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chủ động trong công tác phối hợp, từ đó hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chung của Bộ, ngành Tư pháp.

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến chủ trì Hội nghị.
Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến chủ trì Hội nghị.

Một số kết quả Vụ đã đạt được trong năm 2022 có thể kể tới như: tiếp tục triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); triển khai công tác lập và thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp luật theo quy định mới của Luật Ban hành VBQPPL bám sát tình hình thực tiễn của đất nước; theo dõi, đôn đốc sát sao công tác ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ; nghiêm túc triển khai công tác thẩm định đề nghị, dự án, dự thảo văn bản; xây dựng thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL; kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn về Chỉ số Cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật; chú trọng thực hiện hướng dẫn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL; tiếp tục duy trì, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác thông qua triển khai thực hiện các hoạt động thường xuyên của Vụ, hoạt động bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác năm 2022 của Vụ, cụ thể như: công tác theo dõi tình hình xây dựng, ban hành VBQPPL của bộ, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; tình trạng nợ đọng VBQPPL quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực chưa được khắc phục triệt để; công tác quản lý nhà nước về công tác pháp chế đối với Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp chưa thực sự đột phá.

Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu tham dự và phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu mong muốn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như: thực hiện tốt công tác tham mưu cho Bộ trưởng trong hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật và công tác pháp chế, đặc biệt quan tâm hơn nữa về chính sách phát triển nguồn nhân lực cho công tác pháp chế; tiếp tục rà soát Luật Ban hành VBQPPL để phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn của đất nước; tiếp tục tham mưu thật tốt để công tác xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp được hoàn thiện.

Tin Cùng Chuyên Mục