Chủ tịch VIX từ nhiệm sau hơn 3 tháng nhậm chức

Linh Miêu

Ngày 10/02, CTCP Chứng khoán VIX (mã: VIX) công bố nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT của bà Nguyễn Thị Tuyết theo đơn từ nhiệm đưa ra cùng ngày.

Bà Tuyết đã xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT VIX kể từ ngày 10/02/2023 vì lý do cá nhân.

Theo đó, HĐQT VIX thông qua nghị quyết chấp nhận đơn từ nhiệm của bà Tuyết. Bà Tuyết sẽ được miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 10/02/2023. Còn việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, và chính thức có hiệu lực tại thời điểm được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Việc từ nhiệm của bà Tuyết diễn ra chỉ sau hơn 3 tháng kể từ khi nhậm chức. Trước đó, bà Tuyết giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT, được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 02/11/2022.

Cũng trong thời gian này, bà Ngô Thị Hồng Duyên, thành viên Ban kiểm soát cũng có đơn xin từ nhiệm.

Việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Tuyết và tư cách thành viên Ban kiểm soát của bà Duyên sẽ được xem xét tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị của VIX hiện có 5 thành viên, gồm bà Nguyễn Thị Tuyết, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, bà Trần Thị Hồng Hà, bà Cao Thị Hồng và ông Nguyễn Tuấn Dũng.

HĐQT VIX đồng thời cũng thông qua việc giao cho ông Nguyễn Tuấn Dũng - Thành viên HĐQT phụ trách HĐQT VIX. Ông Dũng sẽ thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định của HĐQT và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty và quy định pháp luật.

hứng khoán VIX được thành lập từ năm 2007. Đến cuối năm 2022, công ty này có quy mô tài sản hơn 8.100 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết là chị gái ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex (GEX). Ông Tuấn trước đó từng có thời gian giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Chứng khoán VIX.

Tin Cùng Chuyên Mục