Chứng khoán BIDV (BSC) báo lãi tăng 41% trong quý đầu năm

Đoàn Chi

Trong quý I/2024, BSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 171,6 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024, BSC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng.
Năm 2024, BSC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC; mã Ck: BSI) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024.

Theo đó, trong kỳ, hoạt động môi giới và cho vay ghi nhận doanh thu đạt 205,7 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 135,9 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 38% và 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Chiếm tỷ trọng lớn trong lợi nhuận quý I/2024 của BSC đến từ hoạt động đầu tư với hơn 124 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ 2023.

Tính đến cuối quý I/2024, tổng tài sản của BSC đã đạt mức hơn 10.564 tỷ đồng, tăng 27% so với cuối năm ngoái.

Bên cạnh đó, dư nợ cho vay tính tới thời điểm 31/3/2024 đạt gần 5.499 tỷ đồng, tăng 28% so với cuối năm 2023.

Kết thúc quý I/2024, BSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 351,7 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận trước thuế ghi nhận 171,6 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2023.

Mới đây, BSC cũng công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 23/4.

Theo đó, BSC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng. Như vậy, tính riêng quý I/2024, BSC đã hoàn thành gần 31% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo kết quả kinh doanh năm 2023 được BSC công bố trước đó, doanh thu BSC tăng 16% so với năm 2022 lên 1.259 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng lên mức 509 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm 2022. Năm 2023, BSC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 565 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, công ty mới thực hiện 90% chỉ tiêu lợi nhuận.

Đến hết ngày 31/12/2023, tổng tài sản của BSC tăng đến 8.326 tỷ đồng, tăng 49% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm chủ yếu đến 8.239 tỷ đồng. Nợ phải trả BSC tăng gấp 3 lần so với cuối năm 2022 lên mức 3.641 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cũng đạt 4.684 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục