Chứng khoán Mirae Asset đặt kế hoạch 2023 lãi 852 tỷ, tỷ lệ cổ tức 7%

Kha Nguyễn

Công ty đề ra mục tiêu doanh thu 2023 ở mức 2.763 tỷ đồng, tăng 4,6% so với thực hiện năm 2022. Chi phí cũng dự kiến 1.632 tỷ đồng, tăng 2,4%. Cuối cùng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 852 tỷ đồng, tăng 3,1%.

CTCP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) vừa trình HĐQT tài liệu dự kiến trong ĐHĐCĐ sắp tới về mục tiêu lãi trước thuế 852 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức 7%.

Mirae Asset dự báo các điều kiện kinh tế toàn cầu tiếp tục khó khăn trong nửa đầu năm 2023. Song, Công ty kỳ vọng không có bất kỳ yếu tố nào bất ngờ trong việc điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như nền kinh tế Mỹ vẫn có thể hạ cánh mềm vào năm 2023. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại trong năm 2023 cũng sẽ tạo ra tác động tích cực đến xuất khẩu cũng như du lịch Việt Nam trong nửa cuối năm.

Đối với Việt Nam, tình hình vĩ mô dự kiến tốt hơn 2022, thị trường kỳ vọng tiếp tục thu hút thêm dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. “Kỳ vọng những bất ổn liên quan đến thị trường tài chính và bất động sản trong nước sẽ được giải quyết triệt để và thanh khoản dồi dào trở lại”, Chứng khoán Mirae Asset đưa ra quan điểm trong tài liệu.

Chứng khoán Mirae Asset đặt kế hoạch 2023 lãi 852 tỷ, tỷ lệ cổ tức 7% - Ảnh 1

Trên cơ sở đó, Công ty đề ra mục tiêu doanh thu 2023 ở mức 2.763 tỷ đồng, tăng 4,6% so với thực hiện năm 2022. Chi phí cũng dự kiến 1.632 tỷ đồng, tăng 2,4%. Cuối cùng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 852 tỷ đồng, tăng 3,1%.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, với lợi nhuận sau thuế 2022 là 674 tỷ đồng, Công ty sẽ trả cổ tức 7% cho cổ đông mua cổ phần tại đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2021. Phần lợi nhuận còn lại sẽ được cộng dồn vào vốn chủ sở hữu.

Năm 2022, kết quả kinh doanh của Công ty kém khả quan so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế thấp hơn gần 20% còn 674 tỷ đồng. Trong năm, doanh thu tăng 3,7% lên 2.640 tỷ đồng, nhưng chi phí tăng đến 21% lên 1.691 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng đã thanh toán 14,8 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức (tỷ lệ 7%/mệnh giá) giai đoạn 25/10-31/12/2021.

Chứng khoán Mirae Asset đặt kế hoạch 2023 lãi 852 tỷ, tỷ lệ cổ tức 7% - Ảnh 2

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản Công ty ghi nhận 18.825 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm, trong khi vốn chủ sở hữu 9.193 tỷ đồng, tăng gần 7%.

Tin Cùng Chuyên Mục