Chứng khoán VPS báo lãi 9 tháng tăng 21%, liên tục từ nhiệm vai trò đại lý nhiều lô trái phiếu doanh nghiệp

Lam Linh

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu hoạt động của VPS tăng 6% so với cùng kỳ lên gần 7.029 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó tăng 21% lên 730 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với doanh thu hoạt động giảm 15% so với cùng kỳ năm trước xuống mức 2.316 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế (LNST) quý III vẫn tăng 10% lên 264 tỷ đồng.

Chứng khoán VPS báo lãi 9 tháng tăng 21%, liên tục từ nhiệm vai trò đại lý nhiều lô trái phiếu doanh nghiệp - Ảnh 1

Cụ thể, lãi từ cho vay và phải thu tăng trưởng 28% lên mức 308 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối qúy III, dư nợ cho vay đạt 8.402 tỷ đồng, giảm gần 770 tỷ đồng so với con số cuối quý II liền trước. Trong đó, chủ yếu là dư nợ margin với 7.953 tỷ đồng.

Doanh thu môi giới giảm 25% xuống 635 tỷ đồng. Trong quý III, VPS tiếp tục dẫn đầu danh sách về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên HoSE với 18,71%, tăng hơn 1,6% so với quý trước đó. 

Doanh thu mảng tự doanh cũng ghi nhận "đi lùi", lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 11% xuống 1.180 tỷ đồng. Khoản lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 84% xuống gần 6 tỷ đồng. Trong khi đó, lỗ từ FVTPL đạt 1.229 tỷ đồng, cộng thêm chi phí tự doanh đạt hơn 98 tỷ đồng. Như vậy quý 3, VPS tiếp tục lỗ ròng hơn trăm tỷ đồng tự doanh.

Tại thời điểm 30/9/2022, giá trị ghi sổ FVTPL đạt 5.844 tỷ đồng, trong đó chiếm tới 5.740 tỷ đồng là công cụ thị trường tiền tệ (chứng chỉ tiền gửi), giảm 1.570 tỷ đồng so với cuối quý 2.

Chứng khoán VPS báo lãi 9 tháng tăng 21%, liên tục từ nhiệm vai trò đại lý nhiều lô trái phiếu doanh nghiệp - Ảnh 2

Hoạt động tư vấn tài chính ghi nhận giảm 97%, từ 222 tỷ đồng của cùng kỳ xuống còn 7 tỷ đồng trong quý III năm nay. Đáng chú ý, khoản thu nhập khác tăng gấp 3,3 lần, đạt 166 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong quý III giảm 16% so với cùng kỳ, xuống mức 1.884 tỷ đồng. Các khoản chi phí tài chính và chi phí QLCTCK giảm lần lượt 45% và 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu hoạt động của VPS tăng 6% so với cùng kỳ lên gần 7.029 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó tăng 21% lên 730 tỷ đồng.

Ngoài ra, với thị phần lớn, lượng tiền nhà đầu tư đang "nằm chờ" ở VPS cũng là một con số tương đối. Theo số liệu từ báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của VPS cho thấy, tại thời điểm 30/9/2022, nhà đầu tư đang gửi hơn 18.400 tỷ đồng ở VPS, chủ yếu là tiền gửi của nhà đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán theo phương thức công ty chứng khoán quản lý. Tuy nhiên, nếu so với thời điểm hồi cuối quý 2 năm 2022 (21.600 tỷ), lượng tiền "nằm chờ" của nhà đầu tư trong nước tại VPS giảm hơn 3.200 tỷ đồng.

Từ nhiệm vai trò đại lý nhiều lô trái phiếu doanh nghiệp

Hôm 14/10, Công ty Chứng khoán VPS thông báo từ nhiệm vai trò đại lý đăng ký và lưu ký và vai trò đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu do Công ty Tập đoàn Xây dựng SCG phát hành ngày 31/12/2020 có tổng mệnh giá trái phiếu là 1.500 tỷ đồng.

Trong thông báo gửi đi, VPS cho biết theo quy định của hợp đồng, VPS có thể từ nhiệm và ngừng thực hiện toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình liên quan đến vai trò đại lý đăng ký và lưu ký và vai trò đại lý quản lý tài sản bảo đảm sau khi thông báo bằng văn bản cho tổ chức phát hành và những người sở hữu trái phiếu ít nhất 30 ngày làm việc trước ngày dự kiến từ nhiệm.

Do đó, VPS với vai trò đại lý đăng ký và lưu ký và vai trò đại lý quản lý tài sản bảo đảm đương nhiệm của lô trái phiếu gửi tới tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu về việc sẽ từ nhiệm các tư cách trên kể từ ngày 1/12/2022.

VPS đề nghị tổ chức phát hành chỉ định tổ chức đại lý đăng ký và lưu ký thay thế trong vòng 7 ngày làm việc; và chỉ định đại lý quản lý tài sản bảo đảm thay thế trong vòng 25 ngày làm việc kể từ thông báo từ nhiệm này.

Cũng ngày, VPS cũng phát đi thông báo từ nhiệm vai trò tương tự với trái phiếu do Công ty Roman E&C phát hành ngày 31/12/2020 có tổng mệnh giá trái phiếu tối đa là 530 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty Chứng khoán VPS cũng đã từ nhiệm vị trị đại lý đăng ký và lưu ký và đại lý quản lý tài sản bảo đảm trong hàng loạt các lô trái phiếu doanh nghiệp khác mà công ty này tham gia từ năm 2020.

Chẳng hạn, lô trái phiếu Công ty Bất động sản Vĩnh Xuân phát hành ngày 10/7/2020 có tổng mệnh giá trái phiếu tối đa là 300 tỷ đồng; 3 lô trái phiếu của Công ty Bất động sản Khu Đông trị giá hơn 600 tỷ đồng; 2 lô trái phiếu của Công ty Vịnh Ngôi Sao phát hành ngày 30/6/2021 trị giá tối đa 490 tỷ đồng...

Công ty Chứng khoán VPS nổi lên với vai trò dẫn đầu về thị phần môi giới cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) trong một số quý gần đây. Trong cơn sốt trái phiếu, VPS cũng không đứng ngoài với việc tham gia vào nhiều đợt phát hành trái phiếu với các vai trò khác nhau.

Tin Cùng Chuyên Mục