Cổ phiếu MWG bị loại, BMP được thêm mới vào chỉ số VNDiamond

Thành Trung

Theo ước tính của SSI Research, quỹ sẽ bán 48.2 triệu cổ phiếu MWG khỏi danh mục, trong khi mua vào khoảng 472,000 cổ phiếu BMP.

Ngày 15/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) công bố thông tin danh mục thành phần chỉ số VNDiamond kỳ tháng 4 khi loại cổ phiếu CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG), trong khi đó cổ phiếu CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) được thêm mới.

Danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu. Trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành tài chính và 8 cổ phiếu khác ngoài ngành tài chính. Ngoài ra, 10 cổ phiếu ngành Tài chính sẽ bị áp ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa 40% (theo quy định của HOSE).

Trước đó, dựa trên ước tính số liệu đến ngày 29/3/2024 (số liệu tính toán cuối cùng), SSI Research dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có thể loại cổ phiếu MWG do không thoả mãn yêu cầu về hệ số P/E và ngược lại, cổ phiếu BMP có thể được thêm vào chỉ số khi nằm trong nhóm 8 công ty ngoài ngành tài chính sắp xếp theo tỷ lệ FOL từ cao nhất đến thấp nhất.

Cổ phiếu MWG bị loại, BMP được thêm mới vào chỉ số VNDiamond - Ảnh 1

Theo ước tính của SSI Research, quỹ sẽ bán 48,2 triệu cổ phiếu MWG khỏi danh mục, trong khi mua vào khoảng 472,000 cổ phiếu BMP. Ngoài ra, một số cổ phiếu ước tính được quỹ mua vào đáng kể như: VRE (15 triệu cổ phiếu), HDB (13,6 triệu cổ phiếu) và GMD (9,6 triệu cổ phiếu).

Tin Cùng Chuyên Mục