Cổ phiếu TLD bị HOSE cho vào diện cảnh báo

Thành Trung

HOSE vừa có thông báo về việc xử lý vi phạm với cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long. Theo đó, cổ phiếu TLD sẽ vào diện cảnh báo kể từ ngày 8/4.

Nguyên nhân cổ phiếu TLD bị đưa vào diện cảnh báo là do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo.

Cổ phiếu TLD bị HOSE cho vào diện cảnh báo - Ảnh 1

Về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập tại báo cáo tài chính năm 2023, TLD đã góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long Thái Nguyên số tiền là 96 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 48% vốn điều lệ nhằm mục đích thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, tổ chức kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá về tính khả thi của dự án, cũng như ảnh hưởng (nếu có) đến các chỉ tiêu trên BCTC hợp nhất năm 2023.

Riêng khoản cho vay cá nhân của doanh nghiệp với mục đích cho vay là hỗ trợ các cá nhân kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, số tiền tại thời điểm 31/12/2023 là gần 51,3 tỷ đồng, tổ chức kiểm toán cũng chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá được tính hợp lý của các khoản cho vay cũng như tính an toàn, đảm bảo việc thu hồi vốn của các khoản vay.

TLD cho biết, về khoản đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long Thái Nguyên, doanh nghiệp đang thực hiện xin dự án Cụm Công nghiệp Yên Lạc. Hiện đã hoàn tất các hồ sơ, báo cáo đầu tư thành lập dự án gửi các ban ngành có liên quan của tỉnh Thái Nguyên và đang trong quá trình thẩm định trình UBND tỉnh Thái Nguyên ra quyết định cho Công ty Thăng Long Thái Nguyên làm chủ đầu tư.

Dự kiến trong quý II/2024, UBND tỉnh Thái Nguyên ra quyết định cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Thăng Long Thái Nguyên làm chủ đầu tư của dự án.

 

Tin Cùng Chuyên Mục