Hơn 22.000 tỷ đồng trái phiếu do Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) tư vấn phát hành đã được thanh toán kể từ đầu năm

Công ty Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) mới vừa thông báo hoàn tất thanh toán lãi và gốc của lô trái phiếu 2.280 tỷ đồng.

Đây là các trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, được phát hành bởi Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vinfast và do TCBS tư vấn.

Những trái phiếu này có giá trị mệnh giá 2.280 tỷ đồng, được đáo hạn vào ngày 28 và 29/11.

Theo thông báo từ TCBS, tiền gốc và lãi từ trái phiếu Vinfast, phát hành năm 2019, có giá trị mệnh giá tương ứng là 2.280 tỷ đồng, được trả đúng hẹn đến các nhà đầu tư.

Hơn 22.000 tỷ đồng trái phiếu do Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) tư vấn phát hành đã được thanh toán kể từ đầu năm - Ảnh 1

Các trái phiếu trên được bảo lãnh thanh toán bởi Công ty mẹ là Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần, được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, khoảng 22.000 tỷ tiền trái tức và gốc đến hạn ứng với trên 400 mã trái phiếu do TCBS tư vấn phát hành đã được thanh toán đầy đủ và đúng hạn, thông tin từ TCBS cho biết thêm.

Tin Cùng Chuyên Mục