Khánh Hòa sẽ phát hành 500 tỷ trái phiếu kỳ hạn 10 năm

Nguyễn Tri

Tỉnh Khánh Hòa phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 10 năm với mệnh giá 100.000 đồng. Ngày tổ chức phát hành trái phiếu là 4/12/2023.

Khánh Hòa sẽ phát hành 500 tỷ trái phiếu kỳ hạn 10 năm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố thông tin phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023.

Theo đó, khối lượng phát hành trái phiếu tối đa là 500 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm với mệnh giá của trái phiếu là 100.000 đồng.

Về phương thức thanh toán gốc, lãi, UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay, trả gốc được hoàn trả 1 lần khi đáo hạn cho từng đợt phát hành; trả lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 1 lần/năm.

Ngày tổ chức phát hành trái phiếu là 4/12/2023, phương thức phát hành trái phiếu được đấu thầu phát hành tại tổ chức thực hiện đấu thầu công cụ nợ Chính phủ.

Cũng theo UBND tỉnh Khánh Hòa, nguồn vốn thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh Khánh Hòa. UBND tỉnh này cam kết bố trí nguồn ngân sách để thanh toán nợ gốc lãi, trái phiếu đầy đủ, đúng hạn.

Trái phiếu chính quyền địa phương do UBND tỉnh Khánh Hòa phát hành nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các chương trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công đã được HĐND tỉnh này thông qua theo quy định.

Cùng với đó, trái phiếu được phát hành để bù đắp cho bội chi ngân sách địa phương; nguồn hoàn trả trái phiếu được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh; việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo tham quy định của Luật Ngân sách nhà nước theo nguyên tắc đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Trước đó, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu UBND tỉnh này báo cáo Bộ Tài chính phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương đợt 1 với khối lượng 500 tỷ đồng vào tháng 10 cho 3 dự án có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Các dự náy này gồm: Dự án Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh; dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; dự án Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ Công ty TNHH đóng tàu Hyundai - Việt Nam đến Ninh Tịnh), xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa).

Theo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, đối với khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương còn lại 500 tỷ đồng, sau khi các dự án hoàn thiện các thủ tục đầu tư và có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đơn vị này sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo Bộ Tài chính khối lượng phát hành trong tháng 11 bảo đảm quy định.

 

Vào năm 2022, HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua Nghị quyết về đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2023 là 1.000 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục