Kho bạc Nhà nước huy động được 9.200 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Anh Vũ

Theo HNX, kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng 145.592 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ tuần này Kho bạc Nhà nước gọi thầu 11.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 9.205 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,75%/năm, thấp hơn 0,17%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/7/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được thêm 400 tỷ đồng.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 6.000 tỷ đồng, huy động được 4.298 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,80%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/7/2020).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 2.125 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,01%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/7/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được thêm 32 tỷ đồng.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,34%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/7/2020).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 350 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,50%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/7/2020).

Theo HNX, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 145.592 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Tin Cùng Chuyên Mục