Không công bố thông tin liên quan trái phiếu và thù lao ban lãnh đạo, Tập đoàn Kido (KDC) bị phạt gần 120 triệu

Giang Phạm

Công ty bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật; đồng thời bị phạt thêm 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) mới ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (mã ck: KDC), có địa chỉ tại số 138-142, Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Công ty bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, KDC không công bố thông tin  đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, bán niên 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, bán niên năm 2022; tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán năm 2022, bán niên năm 2023; tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, bán niên năm 2023.

Bên cạnh đó, Công ty cũng không công bố thông tin đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cụ thể, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 liên quan đến nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc tiếp tục phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/3/2022, không đảm bảo ít nhất 21 ngày.

Ngoài ra, công ty còn bị phạt tiền 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng và không báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty là 117,5 triệu đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2023, Kido cũng nhận quyết định xử phạt về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế trong ba năm 2020, 2021 và 2022. Theo đó, KDC bị phạt và truy thu tổng số tiền gần 21 tỷ đồng, trong đó, phạt vi phạm hành chính 3,2 tỷ đồng, truy thu thuế gần 18 tỷ đồng, 

Về bức tranh tài chính, quý III/2023, Công ty Kido ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.303 tỷ đồng, giảm 28,6% so với cùng kỳ.

Không công bố thông tin liên quan trái phiếu và thù lao ban lãnh đạo, Tập đoàn Kido (KDC) bị phạt gần 120 triệu - Ảnh 1

Lợi nhuận gộp giảm về mức 442,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 555,7 tỷ đồng. Điểm sáng là KDC ghi nhận phần lãi trong công ty liên doanh liên kết với 30,7 tỷ đồng, trong khi cung fkỳ lỗ 34,9 tỷ đồng. 

Khấu trừ giá vốn, chi phí, lợi nhuận sau thuế của KDC ghi nhận tại 81,9 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận 73,6 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ, chủ yếu do hoạt động đầu tư tài chính và tái cấu trúc Tập đoàn. Gần nhất, Kido đã thông báo sở hữu 68% cổ phần của thương hiệu bánh bao Thọ Phát.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần ở mức 6.669,8 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi sau thuế tăng 75% lên 646,5 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, KDC hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu và 97% mục tiêu lợi nhuận năm. 

Tin Cùng Chuyên Mục