Kiểm toán chỉ ra loạt ý kiến ngoại trừ và điểm nhấn mạnh trong báo cáo soát xét bán niên 2023 của Công ty chứng khoán BOS (ART)

An An

Theo báo cáo tài chính đã soát xét, Công ty Chứng khoán BOS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2,1 tỷ đồng, giảm mạnh 92% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 27,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt âm 7,4 tỷ đồng. 

Một loạt ý kiến ngoại trừ được kiểm toán nhấn mạnh

Công ty cổ phần Chứng khoán BOS (mã ck: ART) mới đây công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, cùng với loạt ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh của kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính đã soát xét, Công ty Chứng khoán BOS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2,1 tỷ đồng, giảm mạnh 92% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 27,9 tỷ đồng. 

Trong đó, khoản doanh thu lớn nhất là lãi cho vay và phải thu đạt 1,45 tỷ đồng, giảm 83%. Tiếp đến là khoản doanh thu môi giới đạt 562,8 triệu đồng, giảm 96% so với bán niên 2022; doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 97,9 triệu đồng, trong khi cùng kỳ là 389,1 triệu đồng.

Các khoản còn lại đến từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chỉ đạt 39,5 triệu đồng, gấp gần 18 lần cùng kỳ.

Kiểm toán chỉ ra loạt ý kiến ngoại trừ và điểm nhấn mạnh trong báo cáo soát xét bán niên 2023 của Công ty chứng khoán BOS (ART) - Ảnh 1

Đáng chú ý, Công ty BOS báo khoản lỗ hơn 111 triệu đồng so với báo cáo tự lập, ghi nhận khoản lỗ sau thuế đạt 7,4 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 30/06/2023, tổng tài sản của Chứng khoán BOS ghi nhận tại 167,9 tỷ đồng, thu hẹp hơn 5% so với đầu năm.

Trong báo cáo soát xét bán niên 2023, kiểm toán có đưa ra một số ý kiến ngoại trừ về các khoản mục, bao gồm các khoản phải thu khác, các khoản cho vay ký quỹ, trích lập/dự phòng đối với các khoản đầu tư góp vốn. 

Về ý kiến ngoại trừ liên quan đến số dư khoản cho vay, gồm khoản cho vay ký quỹ mã chứng khoán GAB với giá trị hơn 114,4 tỷ đồng, đơn vị kiểm toán không đánh giá được tính hiện hữu khoản vay này tại 01/01/2023 và 30/06/2023.

Kiểm toán chỉ ra loạt ý kiến ngoại trừ và điểm nhấn mạnh trong báo cáo soát xét bán niên 2023 của Công ty chứng khoán BOS (ART) - Ảnh 2

Với ý kiến ngoại trừ này, Công ty Chứng khoán BOS trình bày rằng, mã chứng khoán GAB trên sàn HOSE đã không có giao dịch ngay sau khi Cơ quan điều tra thực hiện điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”; sau đó, mã GAB bị dừng giao dịch, hủy niêm yết nên Công ty đã không thể xử lý bán chứng khoán ký quỹ để thu hồi khoản nợ.

Kiểm toán chỉ ra loạt ý kiến ngoại trừ và điểm nhấn mạnh trong báo cáo soát xét bán niên 2023 của Công ty chứng khoán BOS (ART) - Ảnh 3

Ngoài ra, báo cáo tài chính của Chứng khoán BOS còn nhận 2 ý kiến ngoại trừ về số dư khoản phải thu khác của Công ty.

Ý kiến ngoại trừ thứ nhất là về khoản đặt cọc còn lại mua cổ phần của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Unicap với giá trị 63,5 tỷ đồng từ năm trước chuyển sang. Kiểm toán không đánh giá được tính hiện hữu của số dư nêu trên tại 01/01/2023 và 30/06/2023 cũng như việc trích lập dự phòng toàn bộ vào chi phí của năm 2022 có hợp lý hay không. 

Kiểm toán chỉ ra loạt ý kiến ngoại trừ và điểm nhấn mạnh trong báo cáo soát xét bán niên 2023 của Công ty chứng khoán BOS (ART) - Ảnh 4

Trong văn bản giải trình, BOS cho biết Công ty và các bên liên quan đã ký Biên bản thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, Công ty đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu bên liên quan hoàn trả tiền đặt cọc nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi cũng như chưa được hoàn trả khoản tiền đặt cọc này; và hiện tại BOS vẫn gửi văn bản hàng tháng đến các bên có liên quan.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán không đánh giá được tính hợp lý của giao dịch cũng như số dư của khoản mục tài sản thiếu chờ xử lý có giá trị 467 tỷ đồng.

BOS cho biết, khoản tiền này là khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã ck: MSB). Ngày 06/04/2022, MSB đã tạm thu giữ các khoản tiền gửi có kỳ hạn của BOS. Hiện tại, BOS đang đề nghị MSB phối hợp làm rõ vấn đề này. 

Kiểm toán cũng có ý kiến ngoại trừ về việc Công ty đánh giá lại/trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES (FHH) và Công ty cổ phần Quản lý vốn và Tài sản FLC Holding (FCA) (đầu tư từ các năm trước). Công ty đã đánh giá khoản tổn thất đầu tư và đã thực hiện trích lập dự phòng 100% giá trị, tương ứng gần 210 tỷ đồng vào báo cáo tài chính năm 2022.

Kiểm toán chỉ ra loạt ý kiến ngoại trừ và điểm nhấn mạnh trong báo cáo soát xét bán niên 2023 của Công ty chứng khoán BOS (ART) - Ảnh 5

Nội dung ngoại trừ cuối cùng được công ty kiểm toán đưa ra đó là trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu cung cấp dịch vụ chứng khoán liên quan với các doanh nghiệp mà người đại diện pháp luật là các đối tượng bị khởi tố vụ án và cá nhân bị khởi tố trong vụ án khoảng trên 4 triệu đồng.

Chứng khoán BOS cho biết, hiện nay chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra nên Công ty chưa có cơ sở để xác định được giai đoạn, thời điểm và giá trị doanh thu liên quan đến vụ việc thao túng chứng khoán nêu trên nên không có cơ sở xử lý. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phán quyết, Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh theo các phán quyết có liên quan.

Những vấn đề mà kiểm toán cần nhấn mạnh 

Bên cạnh việc nêu ý kiến ngoại trừ, kiểm toán còn chỉ ra 4 vấn đề cần nhấn mạnh.

Đầu tiên đó là người đại diện pháp luật của Công ty chưa được chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Chứng khoán BOS giải trình rằng, theo điều lệ của Công ty, thì người đại diện pháp luận là Chủ tịch Hội đồng quản trị; và theo nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/04, bà Lê Thị Trúc Quỳnh đã được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật. Tuy nhiên, đến thời điểm lập Báo cáo tài chính, Công ty đã gửi hồ sơ thay đổi người đại diện đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhưng chưa được chấp thuận bằng văn bản về việc này.

Thứ hai, kiểm toán nhấn mạnh vấn đề liên quan đến Vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạn tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (FLC), Công ty cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty cổ phần Xây dựng Faros (ROS) và các công ty liên quan.BOS cho biết, một số cá nhân lãnh đạo Công ty đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để thực hiện điều tra vụ án trên.

Về phía Chứng khoán BOS cho biết, cho đến thời điểm hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra và các cơ quan tố tụng vẫn đang trong quá trình giải quyết vụ án và chưa có phán quyết cuối cùng. Ban lãnh đạo Công ty khẳng định việc khởi tố các cá nhân nêu trên chỉ liên quan đến trách nhiệm của cá nhân trong quá trình thực hiện công việc của Công ty.

Thứ ba, kiểm toán nhấn mạnh về khoản lỗ lũy kế trên 828,4 tỷ đồng của Công ty.

Kiểm toán chỉ ra loạt ý kiến ngoại trừ và điểm nhấn mạnh trong báo cáo soát xét bán niên 2023 của Công ty chứng khoán BOS (ART) - Ảnh 6

Vấn đề này BOS thông tin, đến thời điểm phát hành Báo cáo tài chính bán niên 2023, Công ty có một số sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán, dẫn đến liên quan đến việc thu hẹp hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay và trong thời gian tới.

Cuối cùng, kiếm toán đề cập đến khoản chênh lệch thu nợ giải ngân nghiệp vụ cho vay margin và ứng trước tiền bán chứng khoán nằm trên các tài khoản của nhà đầu tư.

Khoản tiền thu nợ của nhà đầu tư chủ yếu đang nằm trên các tài khoản ngân hàng khác ngoài BIDV và người đại diện pháp luật chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để có thể chuyển tiền từ tài khoản của nhà đầu tư về tài khoản của Công ty với giá trị tại ngày 30/06/2023 là khoảng 30,2 tỷ đồng. Công ty coi khoản này như khoản tương đương tiền trên báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2023 của Công ty.

Tin Cùng Chuyên Mục