Ngân hàng Phương Đông (OCB) chốt quyền phát hành cổ phiếu, vốn điều lên dự kiến tăng lên 20.548 tỷ đồng

Linh An

Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành là 2:1, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền và cứ 2 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã ck: OCB) vừa thông báo ngày 21/9 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tỷ lệ thực hiện là 2:1, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền và cứ 02 quyền sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ cộng dồn phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối hết vào Quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) chốt quyền phát hành cổ phiếu, vốn điều lên dự kiến tăng lên 20.548 tỷ đồng - Ảnh 1

Theo thông báo, OCB thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu với số lượng gần 685 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 50%. Qua đó, vốn điều lệ của Ngân hàng sẽ tăng từ 13.699 tỷ đồng lên 20.548 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện từ vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022, xác định theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của OCB thông qua, số tiền thu được từ tăng vốn, Ngân hàng sẽ dùng 6.176 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay; 672 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất. Sau khi tăng vốn điều lệ, Aozora Bank, Ltd. vẫn là cổ đông lớn nắm giữ 15% vốn ngân hàng.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) chốt quyền phát hành cổ phiếu, vốn điều lên dự kiến tăng lên 20.548 tỷ đồng - Ảnh 2

Về kết quả kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu thuần đạt hơn 4.452 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Nhờ đó lũy kế lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 2.560 tỷ đồng, tăng trưởng 47,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 374 tỷ, tăng trưởng 4,2% nhờ dịch vụ thẻ và quản lý tài khoản, phù hợp với định hướng đa dạng hóa nguồn thu của ngân hàng. 

Chi phí hoạt động được OCB kiểm soát so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) của ngân hàng được cải thiện từ 39,7% trong nửa đầu năm 2022 xuống còn 31,9%. 

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của OCB đạt 211.291 tỷ đồng, tăng trưởng 8,91% so với cuối năm 2022. Trong đó, hoạt động cho vay khách hàng đạt 127.573 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm 2022.

Dư nợ tín dụng tăng 6,8% so với cuối năm 2022, đạt hơn 131.120 tỷ đồng, cao hơn mức trung bình của ngành (4,7%). Tỷ lệ an toàn vốn (CAR), tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động (LDR) và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức hợp lý.  Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) duy trì hiệu quả ở mức 3,8%, tăng so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu OCB ghi nhận sự bứt tốc từ giữa tháng 8 đến nay. Chốt phiên ngày 8/9, giá cổ phiếu OCB dừng ở mức 21.300 đồng/cổ phiếu, tăng 17% so với mức đáy gần nhất ghi nhận ngày 21/08. So với mức hồi cuối tháng 3 vừa qua, cổ phiếu OCB hiện đã tăng 38%.

Tin Cùng Chuyên Mục