Nhiều công ty quản lý quỹ bị xử phạt hành chính do vi phạm

PV

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt một số công ty quản lý quỹ, do vi phạm các quy định trong hoạt động.

Nhiều công ty quản lý quỹ bị xử phạt hành chính do vi phạm

Cụ thể, UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt CTCP Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam 125 triệu đồng. Lý do, Dragon Capital vi phạm quy định về hạn chế đối với nhân viên làm việc tại công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán .

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022, các giao dịch chứng khoán của nhân viên công ty không được báo cáo đầy đủ cho bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau giao dịch.

UBCKNN cũng xử phạt CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Thái Dương 65 triệu đồng vì không tuân thủ quy định của pháp luật về quản trị, điều hành đối với công ty quản lý quỹ không phải là công ty đại chúng, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Nguyên nhân, công ty không đảm bảo cơ cấu thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) có ít nhất 1/5 tổng số thành viên là thành viên độc lập. Tính từ ngày 17/4/2021 đến ngày 20/9/2023, HĐQT của công ty có 0/5 thành viên HĐQT độc lập. Từ ngày 20/9/2023 đến thời điểm kiểm tra, HĐQT của công ty có 1/6 thành viên HĐQT độc lập.

Trong giai đoạn từ ngày 17/4/2021 đến 20/9/2023, HĐQT của công ty chưa bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán. Tại thời điểm kiểm tra, HĐQT của công ty chưa ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Bên cạnh đó, công ty này còn bị phạt 20 triệu đồng đối với hành vi không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện công bố thông tin (trang thông tin điện tử của công ty không hiển thị thời gian đăng tải thông tin).

Trước đó, UBCKNN còn ban hành quyết định xử phạt với Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 165 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đối với hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán… và bố trí nhân viên, người hành nghề chứng khoán kiêm nhiệm trong trường hợp không được kiêm nhiệm.

UBCKNN còn xử phạt một công ty chứng khoán (CTCP Chứng khoán APG). Chứng khoán APG bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về ủy thác quản lý quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân.

Tin Cùng Chuyên Mục