Nợ xấu tăng vọt, lợi nhuận quý 1 của Ngân hàng Bản Việt (BVB) giảm mạnh 85%

Quỳnh Chi

Chất lượng tín dụng của Viet Capital Bank lại đi xuống rõ rệt sau quý đầu năm với tổng nợ xấu tại thời điểm 31/3 lên đến hơn 1.566 tỷ đồng, tăng 10,4% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cũng theo đó tăng từ 2,79% hồi đầu năm lên 2,93%.

Lợi nhuận “bốc hơi” 85%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023, Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank - mã BVB) ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm 31,6% chỉ đạt gần 286 tỷ đồng. Theo giải trình, nguyên nhân là do chi phí vốn đầu vào tăng cao bởi tác động của những biến động thị trường, lãi suất bình quân huy động vốn rất cao so vói cùng kỳ năm trước. Đồng thời, từ cuối 2022, ngân hàng đã xây dựng và triển khai các chương trình, chính sách ưu đãi lãi suất tín dụng.

Nợ xấu tăng vọt, lợi nhuận quý 1 của Ngân hàng Bản Việt (BVB) giảm mạnh 85% - Ảnh 1

Trong quý 1, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 6,3% so với cùng kỳ, xuống còn 21 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 43,8% chỉ đạt 10,6 tỷ đồng. Ngược lại, lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng gấp 17 lần lên 19,1 tỷ đồng trong khi lãi từ hoạt động khác cũng cao gấp 2,6 lần cùng kỳ, đạt 22,7 tỷ đồng.

Dù chi phí hoạt động giảm 1,4% xuống còn 296,1 tỷ đồng nhưng lợi nhuận thuần tư hoạt động kinh doanh của Viet Capital Bank vẫn giảm đến 62,6% so với cùng kỳ, chỉ đạt 63,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, ngân hàng đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên 37,7 tỷ đồng trong khi cùng năm ngoái được hoàn nhập 4,4 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Viet Capital Bank lãi ròng 20,3 tỷ đồng, giảm hơn 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 25,5 tỷ đồng qua đó thực hiện vỏn vẹn 5% kế hoạch cả năm đề ra (502 tỷ đồng) sau 1/4 chặng đường.

Nợ có khả năng mất vốn tăng vọt

Thời điểm cuối quý 1, tổng tài sản của Viet Capital Bank đạt 78.598 tỷ đồng, giảm gần 470 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 52.753 tỷ đồng, tăng 5,3% so với hồi đầu năm; tiền gửi tại NHNN giảm 31,7% xuống còn 1.642 tỷ đồng; tiền gửi tại các TCTD khác giảm 23,2% còn 6.437 tỷ đồng...

Chất lượng tín dụng của Viet Capital Bank lại đi xuống rõ rệt sau quý đầu năm với tổng nợ xấu tại thời điểm 31/3 lên đến hơn 1.566 tỷ đồng, tăng 10,4% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cũng theo đó tăng từ 2,79% hồi đầu năm lên 2,93%.

Cơ cấu nợ của nhà băng này có sự chuyển dịch từ nhóm 3,4 sang nhóm 5. Cụ thể, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) giảm 2,8% xuống mức 144,8 tỷ đồng; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) giảm 28,3% so với đầu năm, xuống mức 292,3 tỷ đồng. Ngược lại, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng mạnh 31% đạt mức gần 1.129 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng tăng 8% lên mức 54.139 tỷ đồng; phát hành giấy tờ có giá giảm 15,2% xuống còn gần 8.041 tỷ đồng; tiền gửi của các TCTD khác giảm 10,3% xuống còn gần 7.821 tỷ đồng.

Tăng vốn, đổi tên và chuyển sàn

Trong năm 2023, Viet Capital Bank đưa ra 2 kế hoạch phát hành nhằm tăng vốn điều lệ lên gần 6.000 tỷ đồng. Theo đó, ngân hàng sẽ triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ tối đa 10% vốn điều lệ hiện tại. Cụ thể, Viet Capital Bank dự định phát hành 52,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023 hoặc quý 1-2/2024.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng sẽ phát hành thêm 15 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong ngân hàng (ESOP). Thời gian thực hiện nội dung này sẽ là trong năm 2023 hoặc quý 1-2/2024.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Viet Capital Bank cũng đã thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UpCOM sang niêm yết cổ phiếu tại sàn HoSE để tạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông. Đồng thời, ngân hàng cũng trình đổi tên viết tắt tiếng Anh thành BVBank để thuận tiện trong việc gọi tên và các hoạt động truyền thông của ngân hàng.

Tin Cùng Chuyên Mục