Apple

Apple duyệt chi 90 tỷ USD mua lại cổ phiếu

Apple duyệt chi 90 tỷ USD mua lại cổ phiếu

Dù dự kiến doanh thu có thể giảm 4 đến 8 tỷ USD trong quý II, ban giám đốc Apple vẫn phê duyệt kế hoạch mua lại cổ phiếu khổng lồ, nhiều hơn khoảng 1,7 tỷ USD so với cả năm 2021.