Xử phạt chứng khoán

Điểm tin chứng khoán: Vi phạm lỗi không công bố thông tin trong giao dịch và tài liệu quan trọng, một cá nhân và hai công ty bị phạt

Điểm tin chứng khoán: Vi phạm lỗi không công bố thông tin trong giao dịch và tài liệu quan trọng, một cá nhân và hai công ty bị phạt

Tuần qua, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước công bố 3 quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Trong đó, 1 cá nhân là cổ đông lớn bị phạt vì mua bán cổ phiếu không báo cáo, 2 doanh nghiệp không công bố nhiều tài liệu liên quan tới giải trình báo cáo tài chính.