Vi phạm quy định trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, một số doanh nghiệp bị phạt nặng

Quỳnh Chi

Trong đó, công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex bị phạt số tiền lên tới 300 triệu đồng.

Ngày 11/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex (mã CK: MED) số tiền 300 triệu đồng.

Nguyên nhân do Dược phẩm Mediplantex đã có hành vi vi phạm hành chính: niêm yết chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.

Trước đó, vào tháng 9/2018 Dược phẩm Mediplantex đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán lên HNX. Tuy nhiên tới tháng 1/2019, công ty đã rút hồ sơ để có thêm thời gian hoàn thiện và thông báo sẽ nộp lại hồ sơ sau khi thông qua kế hoạch niêm yết.

Cùng ngày,  thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty cổ phần (Vilico - mã CK: VLC) số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân do Vilico đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu như Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đối với Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán); Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đối với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán); Nghị quyết HĐQT ngày 28/12/2019 về việc thay đổi nhân sự; Nghị quyết HĐQT ngày 04/01/2021 về bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng kèm theo Bản cung cấp thông tin của Kế toán trưởng ngày 04/01/2021; Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán thay đổi trên 10% so với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Tin Cùng Chuyên Mục