ThuDuc House bị phạt do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Kim Dung

Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) bị phạt 200 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch và 100 triệu đồng vì không công bố thông tin.

Ngày 12/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định phạt ThuDuc House tổng cộng 300 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cụ thể: 

ThuDuc House bị phạt 200 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch. Công ty đã hạch toán sai số liệu dự phòng khó đòi, dự phòng chi phí đã phát sinh của dự án, dự phòng của khoản lỗ do chuyển nhượng cổ phiếu tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4/2020 và bán niên năm 2021.

Thêm vào đó, theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2019, 2020, ThuDuc House có thực hiện giao dịch với người liên quan đến Công ty nhưng tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020, Công ty không công bố về giao dịch này.

ThuDuc House bị phạt do công bố thông tin sai lệch và không công bố thông tin theo quy định
ThuDuc House bị phạt do công bố thông tin sai lệch và không công bố thông tin theo quy định

Đồng thời, ThuDuc House bị phạt thêm 100 triệu đồng vì không công bố các thông tin phải công bố theo quy định pháp luật trên hệ thống của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Các thông tin Công ty không công bố gồm có: Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/3/2021 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế, Biên bản họp Hội đồng quản trị số ngày 27/5/2021 về việc thông qua chủ trương bảo lãnh vụ nợ 65 tỷ cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý, Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/6/2021 về việc thông qua chủ trương cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý mượn tiền.

Cùng với đó, ThuDuc House còn công bố không đúng thời hạn các tài liệu: 04 Quyết định của tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm đình chỉ xử phạt và truy thu thuế, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020, giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước sau kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tài chính riêng quý 1, 2/2021 và Báo cáo tài chính riêng hợp nhất quý 1, 2/2021, Báo cáo thường niên năm 2020.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2022.

Tin Cùng Chuyên Mục