Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hai doanh nghiệp và một cá nhân do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Kim Dung

Công ty cổ phần Đồng Tâm, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 bị phạt do vi phạm công bố thông tin và ông Bùi Thành Lâm (Thành viên Hội đồng quản trị BCG) bị phạt do giao dịch ngoài khoảng thời gian đăng ký.

Ngày 01/12/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đồng Tâm (OTC: DongTam) với số tiền 120 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty Đồng Tâm bị phạt 60 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2020 và 2021; Báo cáo tình quản trị công ty năm 2020; Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020.

Công ty bị phạt tiếp 60 triệu đồng vì báo cáo không đầy đủ nội dung trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Ngoài Công ty cổ phần Đồng Tâm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn xử phạt là Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (mã CK: DP2).

Công ty Dược phẩm Trung ương 2 bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu Giải trình ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính từng Quý I, II, III, IV/2021 so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình ý kiến kiểm toán tại BCTC soát xét bán niên 2021, Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính Quý I/2022 so với cùng kỳ năm ngoái, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109113 thay đổi lần thứ 15 ngày 16/11/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/DPTƯ2 ngày 01/4/2022 hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét, Báo cáo thường niên năm 2020 và 2021, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Bên cạnh hai doanh nghiệp trên còn có một cá nhân bị xử phạt do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Ngày 07/12/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt ông Bùi Thành Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã CK: BCG) 75 triệu đồng vì hành vi giao dịch ngoài khoảng thời gian đăng ký. 

Theo đó, ông Bùi Thành Lâm đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu BCG vào ngày 03/10/2022. Tuy nhiên, ông Lâm đã bán số cổ phiếu trên (tương ứng 10 tỷ đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu BCG) vào ngày 18/10/2022.

Không chỉ nộp phạt, ông Lâm còn bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong vòng 2 tháng tới.

Tin Cùng Chuyên Mục