Vi phạm công bố thông tin, hai doanh nghiệp VKC và HPM bị phạt tổng cộng 320 triệu đồng

Kim Dung

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần VKC Holdings (VKC) và Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM) vì các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 01/12/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt 150 triệu đồng với Công ty cổ phần VKC Holdings (số 854, Quốc lộ 1K, Phường Bình An, TP. Dĩ An, Bình Dương) do có hành vi công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022.

Cụ thể, báo cáo tài chính bán niên năm 2022 công bố ngày 20/7/2022, VKC báo lỗ hơn 24 tỷ đồng. Nhưng trong báo cáo bán niên soát xét công bố ngày 16/8/2022 trên trang thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội lại báo lỗ hơn 191 tỷ đồng. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu công ty hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định.

Ngoài ra, VKC Holdings còn bị phạt thêm 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng hạn các tài liệu: Giải trình lợi nhuận sau thuế, chuyển lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này (tại Báo cáo tài chính quý II/2020), Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022, Giải trình ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán về Báo cáo bán niên soát xét năm 2022, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 do có sự chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên.

Cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt 100 triệu đồng Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM) có địa chỉ Khu 6, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vì không công bố báo cáo thường niên 2021 trên hệ thống. 

Ngoài ra, đơn vị này còn chỉ ra một vài sai phạm ở HPM như không công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021; tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và 2022; giải trình chênh lệch lợi nhuận trước - sau thuế, sau kiểm toán nhiều quý trong 3 năm gần nhất; Nghị quyết Hội đồng quản trị về thay đổi người đại diện theo pháp luật... 

Tổng cộng hình phạt mà Ủy ban chứng khoán Nhà nước đưa ra cho hai doanh nghiệp VKC và HPM là 320 triệu đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục