Thí điểm cấp phép xây dựng trực tuyến

Giang Phạm

Bộ Xây dựng thí điểm cấp phép xây dựng trực tuyến cho nhà ở riêng lẻ và sẽ triển khai toàn quốc khi dịch vụ này được kết nối, tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng vừa có buổi làm việc với các bộ Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên Môi trường về việc thực hiện xây dựng, tích hợp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch, cấp phép xây dựng và thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã công khai thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Cùng với đó, Bộ đang nghiên cứu xây dựng phần mềm triển khai, tích hợp dịch vụ này trên Cổng dịch vụ quốc gia, dự kiến tháng 11 sẽ vận hành.

Với việc cấp phép xây dựng, Bộ sẽ áp dụng cho nhà ở riêng lẻ trước, dần tiến tới mục tiêu triển khai trên toàn quốc, tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về thanh toán nghĩa vụ tài chính, cung cấp thông tin thuế, lệ phí trước bạ trong thủ tục đất đai theo cơ quan quản lý chưa được triển khai trực tuyến. Lý do là cơ quan Tài nguyên Môi trường chưa công nhận kết quả giải quyết là chứng từ nộp nghĩa vụ tài chính (thuế, lệ phí trước bạ…) điện tử có ký số của ngân hàng, hoặc trung gian thanh toán.

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận và đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất được nhận định là phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị. Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường sớm bắt tay nghiên cứu tái cấu trúc quy trình, triển khai xây dựng, tích hợp, trước mắt lựa chọn thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến để làm cơ sở nhân rộng.

Tin Cùng Chuyên Mục