Thu đậm từ chứng khoán kinh doanh, Ngân hàng Quân đội MB (MBB) báo lãi quý I/2024 đạt 4.624 tỷ đồng

An An

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi gần 965 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ thu được hơn 37 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB, mã ck: MBB), công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.795 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế của MB là 4.624 tỷ đồng. 

Thu đậm từ chứng khoán kinh doanh, Ngân hàng Quân đội MB (MBB) báo lãi quý I/2024 đạt 4.624 tỷ đồng - Ảnh 1

Trong quý đầu năm, nguồn thu chính của MB sụt giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn thu hơn 9.062 tỷ đồng thu nhập lãi thuần khi thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đi xuống còn chi phí lãi đi ngang.

Thu đậm từ chứng khoán kinh doanh, Ngân hàng Quân đội MB (MBB) báo lãi quý I/2024 đạt 4.624 tỷ đồng - Ảnh 2

Sự sụt giảm trong thu nhập lãi thuần của MB đã được bù đắp bởi kết quả tích cực trong những mảng hoạt động như chứng khoán kinh doanh, dịch vụ, ngoại hối và chứng khoán đầu tư. 

Trong đó, lãi thuần từ dịch vụ đạt hơn 945 tỷ đồng, tăng 37%, nhờ thu từ dịch vụ thanh toán và ngân quỹ tăng 48% lên mức 711 tỷ đồng, khoản thu từ dịch vụ xử lý nợ, thẩm định giá và khai thác tài sản gấp 2,6 lần lên mức 147 tỷ đồng.

Thu đậm từ chứng khoán kinh doanh, Ngân hàng Quân đội MB (MBB) báo lãi quý I/2024 đạt 4.624 tỷ đồng - Ảnh 3

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi gần 965 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ thu được hơn 37 tỷ đồng.

Lãi từ kinh doanh ngoại hối cũng tăng 24% lên mức 461,4 tỷ đồng. Cùng với đó, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư tăng 60,8%, mang về cho MB 217 tỷ đồng trong quý I/2024.

Thu nhập hoạt động kinh doanh khác và góp vốn, mua cổ phần của MB lần lượt giảm 22% và 52,4% so với cùng kỳ, đạt 364 tỷ đồng và 2 tỷ đồng.

Nhờ sự tăng trưởng từ các mảng kinh doanh ngoài lãi, tổng thu nhập hoạt động của MB đã nhích nhẹ 0,7%, đạt 12.016 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động giảm 1,5%, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 8.502 tỷ đồng, tăng 1,7%.

Chi phí hoạt động trong quý đã được tiết giảm 2%, chỉ còn hơn 3.514 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quý đầu năm, chi phí dự phòng của ngân hàng đã tăng 46,4% so với cùng kỳ, ở mức 2.707 tỷ đồng và kéo lùi lợi nhuận trước thuế về 5.795 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ.

Năm 2024, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng từ 6 - 8% so với kết quả năm 2023, tương ứng dao động từ 27.884 tỷ đồng - 28.410 tỷ đồng. Như vậy, sau quý đầu năm, MB đã thực hiện được 21% mục tiêu. 

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản của Ngân hàng thu hẹp 5% so với đầu năm, chỉ còn 900.647 tỷ đồng.

Trong đó, cho vay khách hàng tăng 0,7%, lên 615.317 tỷ đồng. Sự sụt giảm trong tổng tài sản do số dư tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 82% về 11.915 tỷ đồng, chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư đều đi xuống.

Ở phía nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng giảm nhẹ 2% còn 558.826 tỷ đồng, các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tăng lên 3.900 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ có gần 9 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu tại ngày 31/03/2024 của MB là 15.294 tỷ đồng, tăng 56% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay tăng từ mức 1,6% đầu năm lên 2,49%.

Tính đến cuối quý I/2024, số lượng nhân viên của MB là 16.326 người, nhích nhẹ so với cuối năm 2023.

Tin Cùng Chuyên Mục