Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV): Những tín hiệu vui!

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV): Những tín hiệu vui!

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh sản xuất, chủ động phòng chống mưa bão, nghiêm túc thực hiện với nhiều cố gắng, nỗ lực tăng sản lượng tối đa để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm 2024. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch điều hành.