Ủy ban chứng khoán xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm

An Chi

Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một số quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó có doanh nghiệp bị phạt tới 100 triệu đồng.

CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (Mã CK: LUT) bị phạt 100 triệu đồng vì không công bố nhiều tài liệu theo quy định: báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021; báo cáo thường niên năm 2020; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Ngoài ra, công ty còn công bố không đúng thời hạn các tài liệu: báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, và báo cáo tài chính một số quý trong năm 2021, 2022.

Bên cạnh đó, Đầu tư Xây dựng Lương Tài công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu như: Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021, Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021, Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022, Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022).

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có thông báo về việc cổ phiếu LUT có khả năng bị hủy bỏ niêm yết theo quy định do tổ chức kiểm toán từ chối ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của công ty. Theo đó, HNX sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu LUT theo quy định.

Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT) cũng bị UBCKNN phạt 120 triệu đồng. Trong đó, 60 triệu đồng là tiền phạt cho hành vi không công bố thông tin đúng hạn, với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan trong năm 2021, 2022.

Với vi phạm công bố thông tin không đầy đủ, công ty cũng bị phạt 60 triệu đồng. Cụ thể, công ty công bố không đầy đủ một số thông tin tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021…

Tin Cùng Chuyên Mục