Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, hàng loạt doanh nghiệp bị phạt

Kim Dung

Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt (Viet Capital Bank), Công ty Cổ phần Nông dược HAI và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim.

Ngày 24/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt (Viet Capitak Bank) có địa chỉ tại Tòa nhà HM Town số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh.

Viet Capital Bank bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Theo đó, Ngân hàng Bản Việt đã công bố Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành số 630A/2022/BC-BVB ngày 12/5/2022 (công bố trên hệ thống công bố thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 13/5/2022) sai lệch so với Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 12/5/2021 đến ngày 13/5/2022 do Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán (công bố trên hệ thống công bố thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 17/8/2022).  

Cụ thể, Bổ sung vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng, tăng quy mô hoạt động các chi nhánh có chênh lệch 100 tỷ; Bổ sung vốn cho vay trung - dài hạn có chênh lệch 49,969 tỷ đồng.

Song song đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng yêu cầu Ngân hàng phải khắc phục hậu quả bằng cách hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin, theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, hàng loạt doanh nghiệp bị phạt - Ảnh 1

Trong cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phạt Công ty Cổ phần Nông dược HAI có địa chỉ trụ sở chính tại 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh với tổng số tiền 170 triệu đồng.

Cụ thể, Nông dược HAI bị phạt 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và 70 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Nguyên nhân bị phạt là do Công ty đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty Cổ phần Nông dược HAI đã không công bố trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu bao gồm Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 soát xét; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 22/7/2022 về việc thông qua nội dung bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất tại 358 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh cho Ngân hàng Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Sài Gòn (Agribank Sài Gòn) để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Công ty và Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ AOS tại Agribank Sài Gòn; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 09/8/2022 về việc thông qua nội dung bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 174, 175, 1278 và 1279 tại địa chỉ khu phố 3, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, tài sản gắn liền với đất thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00262 ngày 04/11/2005, T00307 ngày 09/10/2006 cho Ngân hàng Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Phú Nhuận (Agribank Phú Nhuận) để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Công ty tại Agribank Phú Nhuận; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01A/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 05/01/2022 về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan.

Đồng thời, Nông dược HAI còn bị phạt vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Công ty đã không trình bày đầy đủ thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 theo mẫu quy định của Bộ Tài chính. Cụ thể, Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Công ty không trình bày thông tin về thành viên Hội đồng quản trị độc lập/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và thời điểm bắt đầu/không còn thành viên Hội đồng quản trị độc lập/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 chưa thống kê Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01A/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 05/01/2022 về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan và không trình bày đầy đủ thông tin về việc thế chấp Quyền sử dụng đất 3.048m2 Kinh Dương Vương để đảm bảo cho các khoản vay của Công ty và bảo lãnh cho khoản vay của Công ty AOS tại Agribank Sài Gòn tại Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 và 2021 soát xét, Báo cáo tài chính năm 2021 và 6 tháng năm 2022 (tự lập) theo quy định tại Phụ lục 02 Biểu mẫu Báo cáo tài chính (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp).

Ngoài ra, trong ngày 24/11, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim có địa chỉ tại Tầng 1, nhà N02, ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội cũng bị phạt 100 triệu đồng do Giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin

Cụ thể, vào ngày 17/03/2022, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim, tổ chức có liên quan với ông Lê Vinh Việt – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (mã PHH), từ ngày 17/03/2022 đến ngày 15/4/2022. Theo công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty được giao dịch bán 3.730.000 cổ phiếu PHH từ ngày 22/03/2022 đến ngày 15/04/2022. Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện bán 1.000.000 cổ phiếu PHH (tương ứng 10 tỷ đồng mệnh giá) vào ngày 18/03/2022).

Tất cả các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tin Cùng Chuyên Mục