Vietcombank trình phát hành riêng lẻ tối đa 6,5% vốn

Theo Người đồng hành

Ngân hàng lên kế hoạch phát hành 667,6 triệu cổ phiếu, trả cổ tức 2018. Cổ đông cũng xem xét phương án chào bán riêng lẻ tối đa hơn 241 triệu cổ phiếu, tương đương 6,5% vốn. Nếu tăng vốn thành công, Vietcombank dự kiến các chỉ tiêu lãi trước thuế, huy động và tín dụng tăng 10% trong năm 2020.

Theo tài liệu họp cổ đông thường niên 2020, Vietcombank (HoSE: VCB) trình phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020-2021 gồm 2 phần. Trước hết, ngân hàng sẽ phát hành 667,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2018 với tỷ lệ 18%, từ nguồn lợi nhuận giữ lại đến 31/12/2018. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III hoặc quý IV. 

Tiếp đó, Vietcombank sẽ chào bán tối đa hơn 241 triệu cổ phiếu, tương đương 6,5% vốn điều lệ (khối lượng chào bán có thể điều chỉnh tùy theo vốn điều lệ tại thời điểm phát hành). Trong đó, ngân hàng chào bán cho các nhà đầu tư gần 205 triệu cổ phiếu, tương đương 5,19% vốn và phát hành cho đối tác chiến lược Mizuho Nhật Bản gần 36,2 triệu cổ phiếu, tương đương 0,92% vốn nhằm giữ tỷ lệ sở hữu tối thiểu 15% vốn. Sau khi phát hành vốn điều lệ của Vietcombank sẽ nâng từ 37.088 tỷ đồng lên 39.499 tỷ đồng. 

Giá phát hành được xác định trên nguyên tắc không thấp hơn giá định giá của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và bình quân số học của giá đóng cửa 10 phiên giao dịch trên HoSE, liền trước ngày nhà đầu tư thông báo mua. Thời gian thực hiện dự kiên trong năm 2020-2021. 

Cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Trong trường hợp Ngân hàng Mizuho Nhật Bản thực hiện mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Vietcombank lên đến 20%, cổ đông này được quyền đề cử thêm 1 ứng viên vào HĐQT trên cơ sở được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

Vietcombank có thể thỏa thuận với Mizuho một số nội dung về hợp tác kinh doanh và hỗ trợ kỹ thuật khác phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Lượng vốn thu về sẽ được ngân hàng đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ: xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và tài sản cố định khoảng 500 tỷ đồng. Phần còn lại sẽ được dùng cho mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác của Vietcombank. 

Nếu tăng vốn thành công, tổng tài sản của ngân hàng năm 2020 dự kiến tăng 9%, huy động vốn từ nền kinh tế và dư nợ tín dụng dự kiến tăng 10%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 10%. Ngân hàng sẽ đạt hệ số an toàn vốn trên 9% theo tiêu chuẩn Basel II. Hiệu suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROAE xấp xỉ 22%.

Tin Cùng Chuyên Mục