VietinBank (CTG) dự phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu

Lam Linh

Lãi suất của các trái phiếu trên là lãi suất thả nổi (có điều chỉnh theo định kỳ), áp dụng cho toàn bộ thời hạn của mỗi trái phiếu, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm).

HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, mã CK: CTG) vừa thông qua việc sửa đổi phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022.

Cụ thể, Ngân hàng có kế hoạch chào bán tổng cộng 9.000 tỷ đồng trái phiếu chia làm hai đợt phát hành.

Đợt một, ngân hàng dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu CTG2230T2/01 kỳ hạn 8 năm và 3.000 tỷ đồng trái phiếu CTG2232T2/01 kỳ hạn 10 năm trong quý IV/2022 – quý I/2023.

Đợt hai, CTG sẽ chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu CTG2230T2/02 kỳ hạn 8 năm và 2.500 tỷ đồng trái phiếu CTG2232T2/02 kỳ hạn 10 năm trong quý II – quý III/2023.

Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Lãi suất của các trái phiếu trên là lãi suất thả nổi (có điều chỉnh theo định kỳ), áp dụng cho toàn bộ thời hạn của mỗi trái phiếu, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm) và được xác định theo công thức: Lãi suất mỗi trái phiếu = lãi suất tham chiếu + biên độ lãi suất.

Lãi suất tham chiếu tính theo bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng VietinBank, VCB, BIDV, Agribank.

Biên độ lãi suất được HĐQT giao Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành hoặc Phó tổng giám đốc phụ trách khối tài chính quyết định và biên độ lãi suất trái phiếu phát hành căn cứ vào điều kiện thị trường và khả năng cân đối vốn của CTG, tại thời điểm đăng ký chào bán trái phiếu bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của NHNN.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 8 năm, CTG thực hiện quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm từ ngày phát hành; trái phiếu kỳ hạn 10 năm, CTG thực hiện quyền mua lại sau 5 năm.

Thời gian phát hành trái phiếu đợt 1 dự kiến trong quý IV/2022 – quý I/2023, đợt 2 dự kiến trong quý II/2023 – quý III/2023.

CTG sẽ dùng 9.000 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế (bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu) với một số ngành nghề, lĩnh vực.

Nếu số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích như kế hoạch, VietinBank sẽ sử dụng và bố trí nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn khác như tiền gửi dân cư, tổ chức; phát hành giấy tờ có giá khác.

Trước đó, vào ngày 31/08, Ngân hàng đã mua lại trước hạn toàn bộ 180 tỷ đồng trái phiếu CTGL2127011 (phát hành ngày 31/08/2017, đáo hạn ngày 31/08/2027). Ngày 25/10, Ngân hàng mua lại 750 tỷ đồng trái phiếu CTGL2127018. Ngày 14/11, tiếp tục mua lại toàn bộ 2.000 tỷ đồng trái phiếu CTG1727T2/01 (phát hành ngày 14/11/2017, đáo hạn ngày 14/11/2027).

CTG dùng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh để mua lại số trái phiếu này.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, CTG báo cáo tài chính quý III với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 15.765 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, ngân hàng lãi 4.156 tỷ, tăng 35,8%.

Tính riêng trong quý III, nguồn thu chính đem về cho VietinBank gần 12.924 tỷ đồng, tăng 31%.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng so với cùng kỳ như lãi từ dịch vụ (+27%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (+69%), lãi từ hoạt động khác (gấp 6,1 lần)…

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ hơn 136 tỷ đồng và mua bán chứng khoán đầu tư lỗ gần 105 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2 mảng này đều có lãi. Theo thuyết minh, các khoản lỗ chủ yếu đến từ chi phí mua bán chứng khoán và chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán.

Thêm vào đó, kỳ này, Ngân hàng trích gần 8.321 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 50% so với cùng kỳ.

Tính chung các mảng kinh doanh, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank trong 9 tháng đầu năm đạt 47.335 tỷ, tăng 20,6%. Riêng quý III, tổng thu nhập hoạt động đạt 17.324 tỷ, tăng 41,4%. Sau khi trừ chi phí hoạt động, ngân hàng lãi thuần 12.477 tỷ đồng trong quý III (tăng 44,9%) và 34.395 tỷ trong 9 tháng (tăng 23,2%).

Trong quý vừa qua, ngân hàng đã tăng gấp rưỡi chi phí dự phòng rủi ro lên 8.321 tỷ đồng, qua đó đưa tổng mức trích lập 9 tháng lên 18.630 tỷ đồng, cao hơn 33% so với cùng kỳ năm trước. Theo VietinBank, chi phí dự phòng tăng mạnh do ngân hàng chủ động nhận diện rủi ro và chuyển nhóm nợ phù hợp với mức độ rủi ro của khách hàng, đồng thời thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo đúng quy định của NHNN để chủ động các phương án xử lý nợ.

Chi phí dự phòng của VietinBank tiếp tục tăng đặc biệt là quý III trong bối cảnh nợ xấu của ngân hàng này có xu hướng tăng khá mạnh. Cụ thể, tổng dư nợ xấu nội bảng của VietinBank đã tăng thêm 3.351 tỷ trong 9 tháng đầu năm, lên 17.652 tỷ đồng tại thời điểm 30/9.

Đặc biệt, nợ có khả năng mất vốn là gần 12.414 tỷ, gấp 2,38 lần mức ghi nhận hồi đầu năm.

Năm 2022, VietinBank đặt kế hoạch tăng 15% lợi nhuận trước thuế riêng lẻ, lên hơn 19.389 tỷ đồng, và được điều chỉnh theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước. So với kế hoạch này, Ngân hàng đã thực hiện được 79% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản VietinBank đạt hơn 1,75 triệu tỷ đồng, tăng 14,3% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 10,1% lên hơn 1,245 triệu tỷ. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 1,26% tại thời điểm cuối năm trước lên 1,42%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 180% lên 222%.

Tiền gửi khách hàng tăng 2,4% đạt gần 1,190 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn tăng 4,7% lên 236.347 tỷ đồng và chiếm 19,9% tổng tiền gửi khách hàng. Tiền gửi có kỳ hạn tăng 1,9%, đạt hơn 946.390 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục