An toàn thực phẩm

Nam Định tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Nam Định tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Thời gian qua, các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh đã đẩy mạnh quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) theo tinh thần Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Đáng ...
Tỉnh Thanh Hóa xây dựng và phát triển các mô hình an toàn thực phẩm

Tỉnh Thanh Hóa xây dựng và phát triển các mô hình an toàn thực phẩm

Xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ quản lý, phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn... Qua đó, góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe ...
Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm tại Hà Nội

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm tại Hà Nội

Sau 2 tuần ra quân triển khai Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2021 (từ ngày 15-4), các đoàn liên ngành từ thành phố đến quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng dịch Covid-19. Qua kiểm tra cho thấy, nhiều cơ sở đã có chuyển ...
Sóc Trăng tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Sóc Trăng tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Xác định công tác an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, thời gian qua, các ngành, các cấp tỉnh Sóc Trăng đã cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, ...
Tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

An toàn thực phẩm (ATTP) là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt được tiếp cận với thực phẩm an toàn đang trở thành quyền cơ bản đối với mỗi con người. Thực phẩm an toàn đóng góp to lớn trong việc cải thiện sức khoẻ con người, chất lượng cuộc sống và chất lượng giống nòi. Đảm bảo an toàn thực phẩm góp ...
Công tác an toàn thực phẩm đạt được những kết quả tích cực

Công tác an toàn thực phẩm đạt được những kết quả tích cực

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư, công tác an toàn thực phẩm của nước ta đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của nhiều cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên đối với công tác ATTP có sự chuyển biến rõ rệt; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã ...
Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp cuối năm

Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp cuối năm

Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm tăng cao, kéo theo nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP), ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, nhiều vụ vi phạm pháp luật về ATTP trên địa bàn tỉnh được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý đã ...
Triển khai giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2020 tại tỉnh Hà Giang

Triển khai giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2020 tại tỉnh Hà Giang

Thực hiện Công văn số 457/ATTP-NĐ ngày 19 tháng 2 năm 2020 của Cục An toàn thực phẩm về việc Hướng dẫn triển khai giám sát mối nguy an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng kế hoạch triển khai giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.