Thép Pomina (POM) dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác ngoại

Đoàn Chi

CTCP Thép Pomina (mã POM - sàn HOSE) thông qua việc tạm dừng triển khai kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược Nansei.

Thép Pomina (POM) dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác ngoại

Theo kế hoạch ban đầu, ngày 14/7/2023, Công ty Thép Pomina đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 70.175.343 cổ phiếu cho Công ty Nansei Steel với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 701,75 tỷ đồng, mục đích là bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Đợt phát hành riêng lẻ được chia làm hai đợt, đợt 1 là tháng 8/2023 sẽ phát hành 10.604.038 cổ phiếu; đợt 2 vào tháng 9/2024 dự kiến phát hành thêm 59.571.305 cổ phiếu.

Số tiền thu được dự kiến hơn 700 tỷ đồng trong đó 500 tỷ đồng được dùng để trả nợ ngân hàng; số còn lại để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán tiền nguyên vật liệu…

Đến tháng 9/2023, Thép Pomina xin ý kiến cổ đông điều chỉnh phương án chào bán riêng lẻ 70.175.343 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược Nansei, thời gian dự kiến từ tháng 8/2023 đến hết năm 2024 với số lượng chào bán từng đợt theo sự thoả thuận giữa Công ty Thép Pomina với Nansei.

Tuy nhiên, vừa mới đây Thép Pomina đã quyết định dừng kế hoạch huy động vốn nói trên.

Việc tạm dừng triển khai chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư ngoại được Pomina đưa ra trước thềm Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường nhằm thông qua phương án tái cấu trúc công ty. Theo đó, ngày cuối cùng chốt danh sách đăng ký để dự đại hội là ngày 16/2/2024. Thời gian tổ chức chưa được công bố.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 503,49 tỷ đồng, giảm 83,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 110,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 715,6 tỷ đồng.

Lý giải việc tiếp tục thua lỗ, Thép Pomina cho biết do nhà máy thép Pomina 3 vẫn còn ngưng hoạt động nhưng phải gánh chịu nhiều chi phí trong đó có chi phí lãi vay. Pomina 3 sẽ hoạt động trở lại dự kiến vào đầu quý IV ngay sau khi phát hành vốn riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, tình hình bất động sản đóng băng, nhu cầu tiêu thụ thép và doanh thu trong kỳ sụt giảm mạnh, điều này dẫn đến Công ty bị sụt giảm doanh thu, trong khi chi phí cố định và lãi vay cao gây lỗ lớn.

Trước đó, tại báo cáo kiểm toán bán niên 2023, Pomina còn có 3.100 tỷ đồng nợ quá hạn, trong đó 2.200 tỷ đồng nợ vay và 922 tỷ phải trả người bán. Kiểm toán viên đã có ý kiến nhấn mạnh liên quan tới khoản lỗ thuần gần 505 tỷ đồng và khoản lỗ lũy kế 758 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2023.

Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn ghi nhận 7.770 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 2/2023, vượt quá tài sản ngắn hạn gần 3.400 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục