Tiến sĩ Minh Chánh (Huỳnh Hữu Mẫn) - Nhà Nghiên cứu Đông Phương học: Được vinh danh “Nhà tri thức tiêu biểu xuất sắc toàn cầu”

Tiến sĩ Minh Chánh (Huỳnh Hữu Mẫn) - Nhà Nghiên cứu Đông Phương học: Được vinh danh “Nhà tri thức tiêu biểu xuất sắc toàn cầu”

Sau khi được Trường Đại học Quốc tế mở - trực tuyến Cambridge phong tặng bằng Tiến sĩ danh dự (tháng 12 năm 2023), cuối tháng 4 vừa qua, Nhà Nghiên cứu Đông Phương học Minh Chánh (Huỳnh Hữu Mẫn) lại tiếp tục được vinh danh “Nhà tri thức tiêu biểu xuất sắc toàn cầu” tại Diễn đàn Khoa học và Kinh tế toàn cầu 2024. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân ông, mà còn thể hiện, chứng tỏ sự trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà quản lý, nhà khoa học, đội ngũ trí thức đất nước.