Ủy ban chứng khoán tiếp tục khuyến cáo về các app giao dịch không được cấp phép

Thành Trung

Các app như Tititada, Anfin, Infina,…có dấu hiệu hoạt động kinh doanh chứng khoán mà không được UBCKNN cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản khuyến cáo nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ về chứng khoán trên không gian mạng khi chưa được UBCKNN cấp phép. Như vậy, chỉ trong hơn 1 tháng, UBCKNN đã 2 lần lên tiếng cảnh báo nhà đầu tư về vấn đề này.

Văn bản của UBCKNN nêu rõ trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp đã thiết lập các website, app giao dịch (Tititada, Anfin, Infina,…) sử dụng công cụ truyền thông để quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ của mình nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức hỗ trợ nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch chứng khoán, có dấu hiệu hoạt động kinh doanh chứng khoán nhưng không được cơ quan này cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Theo đó, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao dịch này, nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.

Đồng thời, UBCKNN cũng đã gửi kèm danh sách 81 công ty chứng khoán được cấp phép hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán để nhà đầu tư tham khảo.

Trước đó, vào đầu tháng 10, UBCKNN cũng đã gửi công văn khuyến cáo các nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ về chứng khoán trên không gian mạng khi chưa được cơ quan này cấp phép. Các ứng dụng, dịch vụ đầu tư bị cảnh báo là: Passion Invest, Finhay, Infina, Savenow, BUFF…

Tin Cùng Chuyên Mục