Bill Gates

Bill Gates đau đầu tìm cách tiêu hết 110 tỷ USD

Bill Gates đau đầu tìm cách tiêu hết 110 tỷ USD

(Doanhnhan.vn) - Mặt tốt của việc có nhiều tiền là bạn sẽ sở hữu phi cơ riêng. Thách thức của việc này lại là bạn sẽ đau đầu nghĩ xem mình sẽ tiêu hết chúng như thế nào. Đó là những gì Bill Gates nghĩ.