Softbank

Grab và Gojek lại đàm phán sáp nhập?

Grab và Gojek lại đàm phán sáp nhập?

Nguồn tin Financial Times cho biết công ty Singapore và doanh nghiệp Indonesia sẽ tiếp tục đàm phán về việc sáp nhập theo đề nghị của một số cổ đông, bao gồm SoftBank.